Október havi iskolai programok

2020-09-26
2020. október 26 – 2020. október 30. Őszi szünet
2020. október 22. (csütörtök) A szünet előtti utolsó
tanítási nap
2020. november 2. (hétfő) A szünet utáni első
tanítási nap
2020. október 1.A zene világnapja.
Megemlékezés az iskolarádión
keresztül
2020. október 6. 7.50 Megemlékezés az aradi
vértanúk emléknapján
2020. október 13. (kedd) 17.00-SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
A 9. évfolyamon tanulók szüleinek
16.30-tól (közösségi szolgálat)
2020. október 20.A középfokú iskolák nyilvánosságra
hozzák a honlapjukon a felvételi
eljárásuk rendjét.
2020. október 21. 7.50 Megemlékezés az 1956. évi
forradalomról és szabadságharcról
(11. évfolyamosok műsora)
2020. október 23. Koszorúzás az 1956. évi
forradalom és szabadságharc
ünnepén (10.a, 10.b, 10.c, 10.d
osztályok részvételével)

TOVÁBB >

Október 2-i tanítási nap

2020-09-24

2020. október 2-án – az elfogadott munkatervtől eltérően – a járványügyi intézkedések miatt kihelyezett tantestületi értekezlet elmarad.

Október 2-án, pénteken ezért tanítási nap lesz.

TOVÁBB >

2020-08-14

Kedves Balassisok!

Ma az utolsó vezetői munkanapomon szeretnék Tőletek elköszönni! A vakációnak szerencsére még nincs vége, remélem mindenki izgalmasan és boldogan tölti ezeket a napokat is.

Nagyon örülök annak, hogy vezetőként is tudtam a gimnáziumban a Ti életeteket segíteni, támogatni. Szerencsésnek tartom magam, hogy lehetőséget, bizalmat és sok-sok segítséget kaptam Tőletek a munkámhoz. Izgalmas, változatos, fontos évek voltak ezek számomra, nagy emberi tapasztalatokkal, amelyben sokat tanultam én is Tőletek. Hiszem, tudom, látom, tapasztalom, hogy a balassisok mindig is különleges helyet töltenek be a térség életében, szellemiségében. A pedagóguspályám és a vezetésem során is még jobban megerősödtem abban, hogy hiszek a fiatalok alkotóerejében és segítőkészségében!

Valósítsátok meg az álmaitokat, mert képesek vagytok arra, hogy értékalkotó felnőttként éljetek!

Mindenkinek nagyon sok sikert, egészséget, barátságot és boldogságot kívánok!

Szeretettel: Bók Szilvia intézményvezető 

TOVÁBB >

Pályázati Felhívás

2020-07-22

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Balassagyarmati Tankerületi Központ pályázatot hirdet büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint
Alapadatok
 az intézmény neve: Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium NB 1201
 címe: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 17.
 büfé alapterülete: 18,48 m2
 minimum havi bérleti díj 30.000.-Ft /hónap
 bérbe vehető: a bérleti szerződésben meghatározottak szerint
I. A pályázat tárgya:
1./ A Balassagyarmati Tankerületi Központ fent nevezett intézményében az Országos Élelmiszer Biztonsági Irányítási Rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázatkiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.
2./ A Balassagyarmati Tankerületi Központ a fent meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az intézmény fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására.
3./ A nyertes pályázónak kell az intézményben található büfé helyiséget az élelmiszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie.
Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben.
A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az intézményvezető észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.
Az iskolabüfé kínálatának kialakításakor az árusítható termékekkel kapcsolatban a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/1012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 129.§ és 130.§-ai irányadóak. Ennek megfelelően a nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó termékek nem árusíthatók.
A közös használatú vásárlói tér takarítását a bérlő köteles ellátni!
4./ A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:
• a pályázó szakmai múltja
• üzemeltetési terv a bérleti időszakra
• forgalmazni kívánt termékek bemutatása (teljes terméklista fogyasztói árral)
• a pályázó által fizetendő bruttó havi bérleti díjra tett megajánlás
• referenciák.
5./ A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:
• rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz
• friss gyümölcsök (évszaknak megfelelően)
• tejdesszertek
• sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel,
• korpás, magvas vagy rozsos zsemle, kifli, kenyér
• puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak
• müzli szeletek
• aszalt gyümölcsök (kis adagokban)
• olajos magvak (kis adagokban).
6./ A pályázatok elbírálásainak értékelési szempontjai:
• megajánlott havi bruttó bérleti díj
• intézményi referencia
• intézmény támogatása
• egyéb intézményi referencia
• forgalmazni kívánt termékek, árlista
• előnyt élvez az a pályázó, aki vállalja a POS banki terminál bevezetését
• előnyt élvez az a pályázó, aki szerződést köt Szép Kártya elfogadására
• előnyt élvez az a pályázó, aki a minimum havi bérleti díj felett a legtöbbet ajánl.
• az emelés mértéke ezer forintra kerekítendő.
Az azonos értékelést elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el.
7./ A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a kialakított feltételrendszernek.
8./ A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel a büfé üzemeltetésére határozott időtartamú bérleti szerződést köt 5 tanítási évre, vagyis: 2020. szeptember 1-től 2025. június 30-ig.
A nyertes pályázónak bérleti díjat kell fizetni a büfé helyiségének használatáért. A bérleti díj tartalmazza az elektromos áramot, a vízhasználati-és csatornadíjat, valamint a fűtési díjat.
A havi bérleti díjat a Balassagyarmati Tankerületi Központ számlaszámára kell befizetnie a bérlőnek a kiállított számla alapján. A bérleti díj szeptember 1- től június 30- ig, azaz 10 hónap vonatkozásában teljes egészében megfizetendő. A bérleti díjat július és augusztus hónapok vonatkozásába abban az esetben köteles bérlő megfizetni, ha a büfé üzemel.
Nyitva tartási idő tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idő alatt folyamatosan nyitva kell tartani. A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre amennyiben azok a nyitva tartási időn felül kerülnek megrendezésre. A pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázatot két eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani. Az üzemeltetési tevékenységhez az engedélyek, okiratok fénymásolatának csatolása szükséges.
9./ A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14. A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium”
A pályázat benyújtásának módja:

 1. személyesen a Balassagyarmati Tankerületi Központ titkárságán: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. I. emelet
 2. postai úton: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. I. emelet
TOVÁBB >

2020-06-29

Szívből gratulálunk a nevelőtestületi dicséretben részesült tanulóknak!

Bakos Dorka 8.a 4 éven keresztüli kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, szinte végig kitűnő volt. Számos tanulmányi versenyen indult minden évben, sok megyei szintű első illetve második helyezéssel büszkélkedhet, többször is országos döntőbe jutott, ahol igen eredményesen szerepelt.
Imre Emma 8.a 4 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, évente 6-8 tantárgyi dicséretet kapott. Számos versenyen indult minden évben, ahol megyei döntőkbe is bejutott és sikeresen teljesített. A sport területén is jeleskedik, a diákolimpiákon az országos döntőig segítette iskolánk kézilabda csapatát. A művészetekben is kiemelkedő, nívódíjas lett a Nógrád megyei zongoraversenyen.
Kertész Bori 8.a 4 éven keresztül kiemelkedő tanulmányi eredménnyel, tartósan példaértékű magatartással bír. Számos versenyen szerepelt igen jó eredménnyel a megyei illetve országos döntőkben is. Sportversenyeken minden évben tagja iskolánk kézilabda csapatának, sikeresen szerepeltek a diákolimpián az országos döntőn.
Mótyán Zorka 8.a A 4 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredmény mellett országos és megyei tanulmányi versenyek döntőiben sikeres szerepelt. Kiemelkedően teljesít német nyelv tantárgyból. Mindig lehet rá számítani. Példaértékű magatartása mellett a közösségért végzett munkája folyamatos és fáradhatatlan.
Pásztor Aliz 8.a 4 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredmény, tartósan példaértékű magatartás, szorgalom jellemzi. Országos és megyei versenyek döntőiben sikeresen szerepelt, jó tanuló, jó sportoló díjjal rendelkezik.
Szolnoki Vivien 8.a 4 éven keresztüli kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, szinte végig kitűnő volt. Megyei versenyek döntőiben sikeresen szerepelt, tartósan példaértékű magatartás, szorgalom, a közösségért végzett kiemelkedő munka jellemzi.
Kerényi András Sándor 10.a Kitűnő tanulmányi eredménnyel, példamutató magatartással és szorgalommal rendelkezik. Angol nyelvből középfokú és felsőfokú komplex nyelvvizsgát is tett. Az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny megyei 2. helyezést, és Asztalitenisz Diákolimpia megyei 1. és országos 18. helyezést ért el.

Igazgatói dicséretben részesültek:

Pákozdi Dávid 10.a
Tolnai Martin 10.a
Fricska Szófia 10.a
Lendvai Viktória 10.b
Busai Barbara 10.b
Lukács Anna 10.b
Salló Lili 10.b
Skrivanek Lili 10.b
Hodászi Dominika 10.c
Széles Réka 11.a
Urbán Boglárka 11.a
Steinke Janka 11.a
Csíri Dominik Zoltán 11.b
Balogh Virág 11.c
Batta Lili 11.c
Janzsó Lili 11.c
Fábián Anna Ráhel 11.c
Kazsimárszky Panni 5.a
Kovács Kornél 5.a
Skotnyár Emma 5.a
Szimán Gergő 5.a
Varsi Zalán Attila 5.a
Boda Panna 6.a
Együd András Buda 6.a
Fejes Patrik 6.a
Gálik Ádám 6.a
Gáspár Dénes 6.a
Kerényi Dániel Róbert 6.a
Koltányi Barnabás 6.a
Kosik Sarolta 6.a
Kremers Viktor János 6.a
Molnár Lara 6.a
Poór Mária 6.a
Sándor Zalán 6.a
Varga Tekla 6.a
Walter Zsombor 6.a
Ádám Csenge 7.a
Blaskó Johanna 7.a
Busai Alexandra 7.a
Csábi Dorka 7.a
Hodossy Réka 7.a
Lavaj Frida 7.a
Kotlár Judit 7.a
Molnár Veronika 7.a
Mucsina Sára 7.a
Pesti Anna Rozália 7.a
Petrezsely Hanna 7.a
Suba Sára 7.a
Szádóczki Hanna 7.a
Tupcsa Panna 7.a
Vasas Lara Fanni 7.a
Zólyomi Péter 7.a
Koncsok Nóra 8.a
Kovács Erzsébet 8.a
Nagy Kamilla 8.a
Szeghy Noémi Szabina 8.a
Funk Dorka 9.a
Gombár Franciska 9.a
Kelemen Anna 9.a
Istvanovszki Zsombor 9.a
Pap Nikoletta 9.a
Szilfai Hanna 9.c
Budai Alina 9/AJTP
TOVÁBB >

2020-06-25

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

Lezárult a 2019/20-as tanév. Szeretném mindenki munkáját, segítségét, türelmét megköszönni, ennek a furcsa és különös, de mondhatjuk újszerű, modern kihívásokkal, feladatvállalásokkal teli helyzetben.

A Kréta naplóban már remélhetőleg mindenki megnézte az érdemjegyeit és a nyári programokat tervezitek.

Szívből kívánom, hogy a vakációt családtagokkal, barátokkal, osztálytársakkal töltsétek vidámságban és jó programokkal, addig pedig az iskola is folyamatosan szépül és újul, beszélgető pihenőterekkel a folyosókon, modern szekrényekkel, új focikapukkal és még sorolhatnám.

Mindenkit jó egészségben, kipihenten várunk vissza.

A legfontosabb, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!

Nagyon vidám vakációt kívánok Nektek és szüleiteknek is!

Viszontlátásra!

Munkatársaim nevében is Dr. Bók Szilvia intézményvezető

TOVÁBB >

Ösztöndíj pályázati felhívás

2020-06-19

Ösztöndíj pályázati felhívás
a 2020/2021-es tanévre

A „Pro Studio BBG Alapítvány” ösztöndíj pályázatot hirdet a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium tehetséges 11. évfolyamos diákjai részére az alábbi területen:

BALASSI – TALENTUM

 • természettudomány (biológia, kémia)
 • humán tudományok (magyar nyelv és irodalom, történelem)
 • reál tudományok (matematika, fizika, informatika)

VASTAGH MIKLÓS ÖSZTÖNDÍJ

 • idegen nyelvek

A pályázat feltételei:

 • a választott területen kiemelkedő versenyeredmény (9., 10., 11. évfolyamon)
 • a választott területen jeles/dicséretes osztályzat (9., 10., 11. évfolyamon)

Az alapítvány kuratóriumi bizottsága bírálja el a pályázati anyagot. A szaktanár és egy diáktárs véleménye is segíti a nyertest, aki egyszeri tanulmányi ösztöndíjban részesül.

A pályázati dokumentum részei:

 • pályázati terv
 • szaktanári ajánlás
 • kortárs ajánlása

A pályázat kiírásának ideje: 2020. június 19.

A pályázati dokumentumokat elektronikusan kell benyújtani az
 igazgato@balassi-bgy.sulinet.hu  címre,
határidő: 2020. június 30.

Az elbírálás határideje: 2020. augusztus 31.

Az átadás ideje: a 2020/21-es tanév tanévnyitó ünnepsége.

Balassagyarmat, 2020. június 18.

Dr. Fényes-Bók Szilvia
a „Pro Studio BBG Alapítvány” kuratóriumának elnöke

Pályázati minta ezen a linken található.

TOVÁBB >

A Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium nevelőtestületi dicséretei

2020-05-02
Balla Panna 12.a osztályos tanulót nyolc éven át kimagasló tanulmányi eredményéért, kitartó szorgalmáért és példamutató magatartásáért. A Semmelweis Egészségversenyen induló, iskolai egészségnapot szervező és lebonyolító, s országos döntőbe jutó csapat tagja volt. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, valamint előrehozott érettségit tett kiváló eredménnyel.    
Fényes Jázmin 12.a osztályos tanulót nyolc éven át tartó kimagasló tanulmányi eredményéért, kitartó szorgalmáért és példamutató magatartásáért. A Bod Péter Könyvtárhasználati versenyen kétszer is megyei 3. helyezést ért el. Angol nyelvből közép és felsőfokú, német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, továbbá angol nyelvből (közép és emelt szinten is) és informatikából előrehozott érettségit tett kiváló eredménnyel. A gimnázium röplabdacsapatának tagja volt a diákolimpián.
Matus Laura 12.a osztályos tanulót kitartó szorgalmáért, és tanulmányi eredményéért. A jó tanulás mellett kimagasló közösségi munkát végzett, iskolai és városi rendezvényeken is szerepelt. Az iskolai röplabdacsapatot is erősítette a diákolimpián. Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyen megyei 1.,  az országoson 15. helyezést ért el, valamint megnyerte a  Madách Imre-Mikszáth Kálmán vers-és prózamondó versenyt. Színháztörténeti vetélkedőn több osztálytársával csapatban országos 11. helyezést ért el. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik és közép és emelt szinten is előrehozott érettségit tett kiváló eredménnyel.
Stolcz Petra 12.a osztályos tanulót kitartó szorgalmáért és példamutató magatartásáért. Kisgimnazistaként a Kalmár László Matematikaversenyen megyei 1. helyezést ért el. A jó tanulás mellett sportban is jeleskedett: iskolai kézi, s később pedig a röplabdacsapat tagja volt. Angol nyelvből közép- és felsőfokú nyelvvizsgával is rendelkezik, valamint előrehozott érettségit tett kiváló eredménnyel.
Suba Dorka 12.a osztályos tanulót szorgalmáért és példamutató magatartásáért. Kisgimnazistaként a Bolyai csapatversenyen megyei 1. és országos 6. helyezett lett. Színháztörténeti vetélkedőn több osztálytársával csapatban országos 11. helyezést ért el. A művészetek terén is megmutatta tehetségét: megyei rajzversenyen volt dobogós, balassis diáktársaival színdarabot adtak elő, s évekig az énekkar oszlopos tagja volt.
Tóth Kristóf 12.a osztályos tanulót kitartó szorgalmáért és példamutató magatartásáért. A jó tanulás mellett sportban is jeleskedett: asztalitenisz diákolimpián többször is megyei 1. helyezést ért el. Angol és német nyelvből is középfokú nyelvvizsgával is rendelkezik.
Vilt Balázs 12.a osztályos tanulót szorgalmáért és példamutató magatartásáért. A Zrínyi Ilona és a Kenguru Matematikaversenyeken is megyei első helyezést ért el. Az ELTE TTK „A világ érdekes” címmel meghirdetett online természettudományos verseny 3. díját kapta. Még kisgimnazistaként angol nyelvből OATV megyei 1. helyezett lett. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, valamint emelt szinten előrehozott érettségit tett kiváló eredménnyel.    
Balázs Krisztina 12.b osztályos tanulót. iemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtott a négy év során, tudása megbízható és magabiztos, a szorgalma példaértékű. Angol nyelvből középfokú B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezik. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 3. helyezettje. Magatartása példaértékű, udvarias, osztálytársaival segítőkész. Az osztályért végzett közösségi tevékenysége kiemelkedő.  
Venczel Lilla 12.c osztályos tanulót. Mind a 4 tanév során kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet, magatartása és szorgalma példaértékű. Szerény, csendes természete ellenére az osztályközösség meghatározó tagja, szívesen segít társainak a tanulásban, a közösségi feladatok megoldásában is fontos a véleménye és irányító szerepe. Kiemelkedő tehetségét matematika versenyeken bizonyította az elmúlt 4 tanévben megyei dobogós helyezésekkel. Tizenegyedikesként megnyerte a Zrínyi Ilona és a Peák István Matematika Verseny megyei fordulóját, az idén a legtöbb pontszámmal jutott tovább a Peák-verseny 2. fordulójába, de a folytatást már nem rendezték meg. Angolból középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. A logikus és analógiás gondolkodás mellett több fórumon megjelent versei tükrözik költői énjét. Az iskolai közösség a szalagavatón ismerte meg a lírikus Lillát, amikor két költeményét is elszavalta, de forgatókönyvíróként is debütált.  
Hodászi Márk 12.d osztályos tanulót. Tanulmányi eredmény az öt év során mindig 4,6 felett volt, egy két tantárgyból volt négyese. Segítőkész, osztálytársait is gyakran támogatja a tanulásban. Az osztályközösség munkájában is aktívan részt vett. Márk a 2016/17-es tanévben alapfokú komplex nyelvvizsgát szerzett, majd a következő tanévben megszerezte először a középfokú írásbeli, majd a felsőfokú komplex nyelvvizsgát is. Az eltelt idők alatt rendszeresen részt vett az Arany János Digitális Angol versenyen, ahol 2019. májusában országos 2. helyen végzett. A 2019-es tanévben az Arany János Matematika Verseny országos fordulóján 15. helyezést érte el. Rendszeresen képviselte iskolánkat a megyei és az AJTP-s országos sakkversenyen is, ahol csapatban 2. helyen végeztek. Informatika versenyen is szép eredményt ért el, az Országos AJTP-s versenyen egyéni 2. hely (prezentáció), egyéni 3. hely (szövegszerkesztés).  
Bagoly Gábor 12.d osztályos tanulót.  Tanulmányi eredménye az eltelt öt év során mindig 4,5 felett volt. Mindig segítőkész tanáraival és diák társaival szemben is. Az utolsó két évben kezdett el részt venni tanulmányi versenyeken. Angolból az Arany János Digitális Verseny Országos 4. helyén végzett a 2019-es tanévben. Szorgalmának és jó nyelvérzékének köszönhetően előbb középfokú írásbeli majd komplex felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. Az osztály mindig számíthatott segítségére, ebben a tanévben nagyon sokat dolgozott értük.
Matuch Richárd 12.d osztályos tanulót. Egy nagyon visszahúzódó diák, aki mindig lelkiismeretesen végzi a dolgát. Tanulmányi eredménye mindig 4,75 felett volt, jelenleg egy tantárgyból van négyese. Versenyeredményei a 2019-es tanévből: Arany János Digitális Verseny német Országos 1. hely Arany Dániel matematika verseny II. ford. Kenguru matematika verseny megyei 1. hely, Zrínyi Ilona matematika verseny megyei 1. hely, Peák István matematika verseny megyei 8. hely, Országos AJTP-s informatika verseny egyéni 2. hely (képszerkesztés) Országos AJTP-s német mentors verseny egyéni 3. hely. Ebben a tanévben sikeres középfokú írásbeli nyelvvizsgát tett angol nyelvből.
TOVÁBB >

Igazgatói dicséretben részesültek

2020-05-02

Benus Adél 12.a

Maglódi Máté 12.a

Kanyó Diána 12.b

Benkó Martin 12.b

Grózer Vanessza Kitti 12.b

Szunyogh Balázs 12.c

Takács Péter 12.d

Gordos Milán 12.d

osztályos tanulók.

Szeretettel gratulálunk és további sok sikert kívánunk minden végzős diákunknak!

2020. május 2.

TOVÁBB >

Ballagó diákjainknak sok szeretettel az iskola munkatársaitól 2020. május

2020-04-30

Díszsorfal helyett!
Kedves végzős Diákok! Sajnos csak gondolatban lehetünk veletek, pedig nagyon büszkék vagyunk Rátok, hogy ilyen nehéz körülmények között is helytálltok. Reméljük ez a videó, a megosztások és a lájkok majd motiválnak Titeket. Szeretnénk, hogy tudjátok, Mellettetek állunk és együtt vagyunk, még ha csak virtuálisan is. Drukkolunk, hogy sikeresen érettségizzetek és minden úgy alakuljon, ahogy szeretnétek.
A Balassi Bálint Gimnázium diákjai

Janzsó Lili

DÖK elnök

TOVÁBB >

2020-04-27

Amennyiben adójuk 1%-át Gimnáziumunk, a „PRO STUDIO BBG Alapítvány” számára szeretnék felajánlani, a következő adószámra tehetik meg: 19161323-1-12.

Egyéb felajánlásukat az OTP 11741017-20031127 számlaszámra köszönettel fogadjuk.

Ezúton is köszönjük támogatásukat, amellyel iskolánk diákságát segítik!

TOVÁBB >

Érettségi jelentkezésekkel kapcsolatos tudnivalók

2020-04-17

A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez.

A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:

 • a jelentkezés törlése
 • a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
 • kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

A kérelem beadásának pontos leírása megtalálható ezen a linken.

TOVÁBB >

Online tanítás

2020-03-16

Tisztelt Szülők!

A Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium vezetősége a kialakult helyzet miatt az alábbiakban kéri az Önök segítségét:

Gyermekeik több online csatornán keresztül maradnak napi kapcsolatban tanáraikkal és diáktársaikkal.

Ennek egyik módja a messenger csoport – minden osztályban létrehozunk ilyen csoportot, ez lesz az „osztályfőnöki” óra színtere. A csoportban az egész osztályt tanító tanárok is benne vannak, így ott is üzenni tudnak.

A másik platform a Google osztályterem felülete, ahol gyermekeik a különböző feladatokat kapják majd, határidőkkel, konzultációs lehetőséggel. Ennek létrehozásához minden diáknak rendelkeznie kell gmail postafiókkal, kérjük segítsék őket ennek létrehozásában.

A diákok számára az órarendi óráknak megfelelő időpontban minden szaktanár online konzultációs lehetőséget kínál, de természetesen előre egyeztetve ettől eltérő időpontban is lesz lehetőség a segítségkérésre.

Fontos segítség gyermekük számára, ha kialakítanak egy napirendet velük együtt, hogy a tanulásban valóban haladni tudjanak. Segítség lehet, ha az órarendet követik, de a legfontosabb, hogy minden nap foglalkozzanak a tanulással.

Dolgozatok is online rendszerben kerülnek majd megíratásra, de ettől függetlenül a korábban megszokott számonkérési módok (beadandó házidolgozat, projektmunka) is működnek majd.

Kérjük türelmüket, a rendszer mindenki számára újdonság.

Kérjük továbbá, hogy segítsék munkánkat és gyermekük előrehaladását, és figyeljenek egymásra!

Köszönjük!

TOVÁBB >

Étkeztetés

2020-03-16
 1. Az intézményben, ill. a Gamesz-ben szünetel a személyes készpénzes befizetés, később majd rendezik a tartozást a szülők. A gyerekek ettől függetlenül kapnak kaját. Utalni azonban lehet most is.
 2. Keddtől a felügyeletet nem igénylő tanulók kizárólag a Tankonyhán étkezhetnek vagy onnan ételesben vihetik el az ebédet.
 3. Keddtől az intézmények jelentik le a Gamesz felé a létszámokat: Siket Anikó 20/295-4151 vagy a bgygamesz.etkezes@gmail.com címen.
TOVÁBB >

Tantermen kívüli digitális munkarend

2020-03-14

Tisztelt Szülők!

Kedves Balassisok!

A Kormány bejelentése alapján 2020. március 16-tól minden oktatási intézményben tantermen kívüli digitális munkarendre kerül sor.

Kérünk mindenkit, hogy türelemmel és figyelemmel kövesse a honlapon a következő időszakban folyamatosan megadott információkat.

A lehető legkörültekintőbben járunk el a diákok érdekében. Az elkövetkezendő napokban mindenkit értesítünk a pontos iskolai rendről és az oktatási formákról.
Minden diákkal az osztályfőnöke felveszi az online kapcsolatot is.

Minden egyéb egyéni ügyben felvilágosítást nyújtunk a 300-011-es telefonszámon vagy a balassi@balassi-bgy.sulinet.hu ímélcímen.

TOVÁBB >

Koronavírus tájékoztató

2020-03-12

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

 • A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiéniés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
  https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
 • Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.)
 • Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
 • Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
 • Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
  • konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
  • a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
  • amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.


A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Üdvözlettel:
Klebelsberg Központ

TOVÁBB >