Lépések előre: megvolt az áprilisi továbbképzés!

Lépések előre: megvolt az áprilisi továbbképzés!

A budapesti Corvin hotelben (iskolánk képviseletében Horváth Anita igazgatóhelyettes és Jávorné Barsi Boglárka szaktanár részvételével) megtartott együttlét tanulságai a tehetséggondozás területén:

  • a tehetséges diákok sokféleképpen viszonyulnak az intézményes oktatáshoz, kutatók eszerint 6 típusba sorolják őket. A legszembeötlőbb mindenki számára a beilleszkedő, jól teljesítő tehetség, de előfordul, hogy éppen a kiemelkedő tehetség válik a sikeres szocializáció gátjává.
  • nagyfokú odafigyelés szükséges mind a szülők, mind a pedagógusok részéről annak érdekében, hogy egyetlen tehetség se vesszen el.
  • a tehetségfejlesztésben a komplex megközelítés a leginkább célra vezető: amikor a diákok nem csupán intellektuális kihívásokban bővölködnek, de kapnak érzelmi-társas nevelést, kortárs közösségben támogatást és elfogadást, és ezeken a területeken közösen megvalósított projektekben kamatoztathatják mindazt, amit kapnak. (Jó példa volt erre a spanyol kollégák által bemutatott gondozási projekt: ennek keretében a kiemelkedően tehetséges diákokat heti egy órára kiemelik az osztályközösségeikből, és az Alhambra komplex szimbólum- és matematikai rendszereit tanulmányozzák, majd egy év elteltével az így összekovácsolódott „tehetséges közösség” tanulmányi kirándulást tesz a vizsgált helyre, és mindennek maga jár utána.)
  • minden szinten fontos eljutni az érzelmek megragadásáig, erőszakmentes kifejezésének képességéig, valamint a kreativitás közös megélésé (Egy másik komplex eszköz, amely román kollégáink műhelyén került bemutatásra, és inkább fiatalabbaknak ajánlott: az origami-klub. Az origami daru-legendából kiindulva sajátos értékrend képviselhető, amelyre alapoz a gyerekközösség létrehozásában. Az érzelmeket, történéseket hajtogatott állatokkal, szereplőkkel jelenítik meg, játsszák el. Közös élményük hosszú távon köti össze a klubba tartozó gyerekeket. Mindemellett a drámapedagógia eszköztára teljes egészében a komplex fejlesztés szolgálatába állítható.)

Iskolánkban elkezdtük a szelekciót, a műhelyek tanulságai alapján azonban fontosnak tartjuk az eredeti elképzelésnél átfogóbban elvégezni a szűrést.

A 2018/19-es tanév elején tervezzük befejezni a kiválasztás folyamatát, ekkor kezdődik a csoportmunka két korosztályban.

A szervező Ifjúsági Nomád Klub honlapján sok-sok kép is elérhető a továbbképzésről, a Balassiban és a füleki szlovák-magyar gimnáziumban tett látogatásról is: https://www.facebook.com/ifjusaginomadklub/?fref=gs&dti=680732268983697&hc_location=group