AJTP jelentkezés

 

Kedves Arany János Program iránt érdeklődők!

 

Az AJTP programba jelentkezők osztályfőnökei elektronikus jelentkezési lapot töltenek ki, amely lehetővé teszi a középiskolai felvételi jelentkezési lapok és a tanulói adatlap előállítását.

A felvételivel, kitöltéssel kapcsolatos esetleges kérdéseiket a balassi@balassi-bgy.sulinet.hu e-mail-címen, illetve a (35) 300-011-es telefonszámon tehetik fel, Istvanovszki Róbertné nevelési igazgatóhelyettesnek.


Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden nyolcadikos tanuló, aki

  1. tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik és
  2. az alábbi pontban meghatározott feltételek közül legalább az egyiknek megfelel:
    1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű, vagy
    2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
    3. a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, vagy
    4. a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A pályázat benyújtási határideje 2018.december.11.
Az iskolánk Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkező tanulók számára az alábbi nyomtatványokat/dokumentumokat kell letölteni, kinyomtatni, majd kitölteni:

AJTP_Tanulói pályázat_felhívás_2018

AJTPTanuloiPaly1 sz melleklet2018

AJTPTanuloiPaly2 sz melleklet2018

AJTPTanuloiPaly3 sz melleklet2018

AJTPTanuloiPaly4 sz melleklet2018

AJTPTanuloiPaly5 sz melleklet2018

AJTPTanuloiPaly6 sz melleklet2018


Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásakor a tehetségbeválogatáson szerzett minősítést, valamint a központi írásbeli vizsga eredményeit kell figyelembe venni mindkét tárgyból, tehát központi írásbeli vizsgára is kell jelentkezni.

A központi írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok benyújtásának határideje:
2018. december 7.

TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás, illetve a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA ezen a linken lesz majd letölthető:

Az új dokumentumok megjelenését követően frissítjük!

További információk a 35-300-011-es telefonszámon Istvanovszki Róbertné nevelési igazgatóhelyettestől kaphatók.