AJTP jelentkezés

Kedves Arany János Program iránt érdeklődők!

Az AJTP programba jelentkezők osztályfőnökei elektronikus jelentkezési lapot töltenek ki, amely lehetővé teszi a középiskolai felvételi jelentkezési lapok és a tanulói adatlap előállítását.

A felvételivel, kitöltéssel kapcsolatos esetleges kérdéseiket a balassi@balassi-bgy.sulinet.hu e-mail-címen, illetve a (35) 300-011-es telefonszámon tehetik fel, Istvanovszki Róbertné nevelési igazgatóhelyettesnek.

Arany János Program

Hogyan lehet pályázni?

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan nyolcadik osztályos tanuló, aki tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, valamint az alábbi pontban meghatározott feltételek közül legalább az egyiknek megfelel:

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
 3. a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie, vagy
 4. a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy
 5. lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500105.KOR), vagy
 6. lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található (http://www.ksh.hu/apps/hntr.main) és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV).

A pályázati csomagot kérheted az általános iskoládban, vagy letölthető a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium honlapjáról (www.balassi-bgy.sulinet.hu).

Pályázni a pályázati egységcsomag űrlapjainak hiánytalan kitöltésével lehet. A pályázatot postai úton a tanuló vagy a delegáló általános iskola juttatja el a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium címére

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 17.

A borítékra kérjük, írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.

A pályázat beadási határideje (a postai bélyegző legutolsó dátuma): 2020. december 11.

 A pályázatnak tartalmaznia kell (ezek a mellékletek a pályázati csomagban találhatók):

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
 4. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
 5. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban (Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.),
 6. a választott intézmény(ek) megjelölését (a programban résztvevő gimnáziumok és kollégiumok közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt; 4. sz. melléklet),
 7. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról
 8. vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
 1. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatát (amennyiben a tanuló nem részesül rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben; 5. számú melléklet).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a gimnáziumban Pénzes Attila programfelelőstől (e-mail: supratika@gmail.com), tel.: 35/300-011.

Az iskolánk Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkező tanulók számára az alábbi nyomtatványokat/dokumentumokat kell letölteni, kinyomtatni, majd kitölteni:

AJTP_Tanulói pályázat_felhívás 2020

AJTP Tanulói Pályázat 1. sz. melléklet 2020

AJTP Tanulói Pályázat 2. sz. melléklet 2020

AJTP Tanulói Pályázat 3. sz. melléklet 2020

AJTP Tanulói Pályázat 4. sz. melléklet 2020

AJTP Tanulói Pályázat 5. sz. melléklet 2020

KEDVEZMÉNYZETT TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

Települési támogatás


Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásakor a tehetségbeválogatáson szerzett minősítést, valamint a központi írásbeli vizsga eredményeit kell figyelembe venni mindkét tárgyból, tehát központi írásbeli vizsgára is kell jelentkezni.

A központi írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok benyújtásának határideje:
2020. december 04.

A pályázat eredményéről 2021. február 10-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázás, illetve a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA ezen a linken lesz majd letölthető:

Az új dokumentumok megjelenését követően frissítjük!

További információk a 35-300-011-es telefonszámon Istvanovszki Róbertné nevelési igazgatóhelyettestől kaphatók.