Archívum 2019

Tudnivalók a 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgákról

Tudnivalók a 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgákról
A rendelet teljes szövege ezen a linken érhető el.

Pótfelvételi a 2019/2020-as tanévben

A központi írásbelit 2020. január 23-án (csütörtökön) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Kérem, hogy a tanulók a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg a helyszínen!

A vizsgára feltétlenül hozzanak személyazonosítására alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt), és a kiküldött értesítőt.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, 2020.01.24-én 08:00 órától megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Lengyelország

2019. 09. 23 – 27. között fantasztikus öt napot tölthettünk el Lengyelországban, Lodz városában testvériskolánk jóvoltából. Csodás élményekben és vendéglátásban volt részünk. A kirándulás részeként még Varsóba is ellátogattunk.