Beiratkozás

(Frissítve: 2020. június 17.)

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Kérjük, hogy felvételi értesítésben leírtak alapján minél előbb keressék fel az illetékes Okmányirodát a diákigazolvány igényléshez szükséges NEK ADATLAP elkészíttetéséhez.

(A NEK ADATLAP regisztrációs azonosítót, fényképet és aláírásmintát tartalmaz.)

Az Okmányirodákban az ügyintézés ingyenes, de szükség van a tanuló lakcímkártyájának, valamint a személyi igazolványának vagy születési anyakönyvi kivonatának a bemutatására.

Ezt követően kérjük, hogy juttassák el a gimnáziumba (postán vagy személyesen a portán leadva egy borítékban) az elkészült NEK ADATLAP fénymásolatát, valamint a tanuló lakcímkártyájának jól olvasható fénymásolatát.

Amennyiben az állandó lakcím mellett tartózkodási hely is szerepel a lakcímkártyán, kérjük, hogy jelöljék aláhúzással, hogy melyik cím szerepeljen a diákigazolványon. (A bejáráshoz szükséges bérlet elkészíttetéséhez lesz majd rá szükség.)

A fénymásolatokon kérjük, hogy tüntessék fel a tanuló nevét és leendő osztályát a gimnáziumban: 5.a, 9.b, 9/Kny (két tanítási nyelvű osztály), AJTP (Arany János Tehetséggondozó Program osztálya).

A felvételi értesítéshez mellékelve kiküldött Adatlapot is kérjük, hogy legyenek szívesek minél előbb kitöltve visszajuttatni intézményünkbe.

Együttműködésüket köszönjük!

A beiratkozás menete a 10/2020. (V.29.) EMMI határozat alapján:

A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

A személyes beiratkozás az évnyitó után lesz. A beiratkozni kívánó tanulók általános iskolai bizonyítványát a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium portáján kell leadni 2020. 06. 26-ig.

Elektronikus beiratkozás esetén a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban KRÉTA ) üzemeltetőjea KRÉTA e-ügyintézés felületén 2020.június 15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő lészére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével 2020.06.26-ig.

A Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja
megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatja a gimnáziumban.

A tanulók diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthatja az iskolához.

Személyes megjelenést kívánó beiratkozást nem tartunk!

2020. június 15-től megnyílt az online beiratkozás felülete.
Kérjük a kedves szülőket, hogy miután gyermekük megkapta az általános iskolai bizonyítványát, töltsék ki a tanulóra vonatkozó részeket a felületen. Kérjük, hogy a diákigazolvány igényléséhez szükséges adatlap és a lakcímkártya fénymásolatának kivételével (melyeket papír alapon kértünk) töltsenek fel minden dokumentumot, amelyet a KRÉTA rendszer kér. 
Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) osztály tanulói ezen kívül még töltsék fel az adószámukat tartalmazó kártyájukat, valamint egy hivatalos iratot a  bankszámlaszámukról (pl. banki kivonat fejléce).
Amennyiben valamelyik dokumentumot nem sikerül feltölteni, az papír formában is beküldhető, vagy a gimnázium portáján leadható június 26-ig.  (A tanévnyitó napján lesz lehetőség az iskolai nyakkendő megvásárlására és a biztosítás megkötésére is.)
Az általános iskolai bizonyítványt szintén június 26-ig szükséges leadni a gimnázium portáján. Valamint kérjük, hogy aki még nem adta le az április végén kiküldött adatlapot kitöltve, ill. a diákigazolványhoz szükséges NEK Adatlap és lakcímkártya fénymásolatát, kérjük, minél előbb pótolja.  

Az értesítést a beiratkozásról (iskolaváltási nyomtatványt) az általános iskoláknak közvetlenül mi küldjük meg június 23-i beiratkozási dátummal.