Előrehozott érettségi információk

2016-01-01

Tisztelt előrehozott érettségire jelentkező diákok!

Az osztályozó vizsgák jelentkezési határideje: 2016. január 5.

Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Az előrehozott érettségire jelentkezni tehát csak sikeres, a bizonyítványba beírt, utolsó két tanult tanév év végi tanulmányi eredménnyel lehetséges informatikából és idegen nyelvekből.