Erasmus KA2

ERASMUS + KA2 PROJEKT 2017-2019

 

A Balassi Bálint Gimnázium 2017-2019 között egy, a losonci székhelyű Ifjúsági Nomád Klub koordinálásával megvalósuló európai projektben partnerintézményként vesz részt (egy román általános iskola, egy román gimnázium, egy spanyol és egy szlovákiai – magyar-szlovák – gimnázium mellett, valamint romániai, magyarországi székhelyű civil szervezetekkel).

 

A projekt témája a tehetséggondozás, fő célja egy sokrétűen használható kézikönyv megalkotása.

 

A projekt kezdeményezője a román gimnázium pszichológusa és tanára, illetve társai. A saját iskolájukban és szélesebb körben is az a tapasztalatuk, hogy a valamilyen tudományterületen kiemelkedően tehetséges gyerekek érzelmi intelligenciája, szociális képességei elmaradnak a többnyire kiemelkedően magas IQ által sugallt életkoruktól. Általános észrevétel, hogy ezen informális képességek hiányában a tehetségeknek nem kis hányada kamasz korában „eltűnik”, megszűnik kiemelkedni a kortárs csoportból. Céljuk, hogy saját tapasztalataikat más iskolákéval gazdagítva, a kétéves projekt időtartama alatt minden partnerintézményben kísérleti „tehetséges-csoportokkal” együttműködve megírjanak egy széles körben alkalmazható kézikönyvet a fenti jelenség tanintézményekben végezhető korrigálására.

 

A projekt főbb lépései:

  1. Intézményenkénti felmérés az osztályfőnökök és a szülők, valamint az érintett diákok bevonásával.
  2. A szülők tájékoztatása, majd a kísérleti csoportok létrehozása (6-7. osztályba, valamint 9-10. osztályba járók köréből, összesen 20 diák).
  3. Indító, tapasztalat-megosztó képzés a részt vevő pedagógusoknak 2018. áprilisában Budapesten (A továbbképzés témái: 1. nap: Az intelligencia típusai, társas készségek. 2. nap: Kritikus gondolkodás 3. nap: Csoportdinamika, csoportos fejlesztés 4. nap: Érzelmi intelligencia 5. nap: Szülők és kollégák bevonása)
  4. A kísérleti csoportok munkája az iskolában.
  5. Tanulmányút Romániában (5 nap, intézményenként 5 diák és 2 pedagógus, valamint országonként 2 ifjúsági munkás részvételével) 2018. október végén.
  6. A kézikönyv kidolgozása, egyeztetések, majd a kész mű bemutatása (Románia, Spanyolország). A bemutató eseményen a „kör” megnyitása külső szakemberek felé – kb. 2019. szeptemberében.

Negyedévenként minden partner megadott szempontok szerint időközi beszámolót, értékelést küld a koordinátornak, aki azokat összegzi és tovább küldi a programot felügyelő hatóság(ok) felé.

A kézikönyv elkészítésével járó munka oroszlánrésze a román csapatra hárul, a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium tapasztalataival, ötleteivel, a kísérleti csoportok működtetésével járul hozzá a sikerhez. És örömmel forgatja majd a kész kézikönyvet!

 

Lépések előre: megvolt az áprilisi továbbképzés!

 

A budapesti Corvin hotelben (iskolánk képviseletében Horváth Anita igazgatóhelyettes és Jávorné Barsi Boglárka szaktanár részvételével) megtartott együttlét tanulságai a tehetséggondozás területén:

 

  • a tehetséges diákok sokféleképpen viszonyulnak az intézményes oktatáshoz, kutatók eszerint 6 típusba sorolják őket. A legszembeötlőbb mindenki számára a beilleszkedő, jól teljesítő tehetség, de előfordul, hogy éppen a kiemelkedő tehetség válik a sikeres szocializáció gátjává.
  • nagyfokú odafigyelés szükséges mind a szülők, mind a pedagógusok részéről annak érdekében, hogy egyetlen tehetség se vesszen el.
  • a tehetségfejlesztésben a komplex megközelítés a leginkább célra vezető: amikor a diákok nem csupán intellektuális kihívásokban bővölködnek, de kapnak érzelmi-társas nevelést, kortárs közösségben támogatást és elfogadást, és ezeken a területeken közösen megvalósított projektekben kamatoztathatják mindazt, amit kapnak. (Jó példa volt erre a spanyol kollégák által bemutatott gondozási projekt: ennek keretében a kiemelkedően tehetséges diákokat heti egy órára kiemelik az osztályközösségeikből, és az Alhambra komplex szimbólum- és matematikai rendszereit tanulmányozzák, majd egy év elteltével az így összekovácsolódott „tehetséges közösség” tanulmányi kirándulást tesz a vizsgált helyre, és mindennek maga jár utána.)
  • minden szinten fontos eljutni az érzelmek megragadásáig, erőszakmentes kifejezésének képességéig, valamint a kreativitás közös megélésé (Egy másik komplex eszköz, amely román kollégáink műhelyén került bemutatásra, és inkább fiatalabbaknak ajánlott: az origami-klub. Az origami daru-legendából kiindulva sajátos értékrend képviselhető, amelyre alapoz a gyerekközösség létrehozásában. Az érzelmeket, történéseket hajtogatott állatokkal, szereplőkkel jelenítik meg, játsszák el. Közös élményük hosszú távon köti össze a klubba tartozó gyerekeket. Mindemellett a drámapedagógia eszköztára teljes egészében a komplex fejlesztés szolgálatába állítható.)

 

Iskolánkban elkezdtük a szelekciót, a műhelyek tanulságai alapján azonban fontosnak tartjuk az eredeti elképzelésnél átfogóbban elvégezni a szűrést.

 

A 2018/19-es tanév elején tervezzük befejezni a kiválasztás folyamatát, ekkor kezdődik a csoportmunka két korosztályban.

 

A szervező Ifjúsági Nomád Klub honlapján sok-sok kép is elérhető a továbbképzésről, a Balassiban és a füleki szlovák-magyar gimnáziumban tett látogatásról is: https://www.facebook.com/ifjusaginomadklub/?fref=gs&dti=680732268983697&hc_location=group

 

TRANSFORMERS SCHOOL – a KA2 ERASMUS+ projektünk újabb megvalósult állomása

Diákokkal Pitestiben (Románia)

A fentebb vázolt menetrend ötödik pontja valósult meg 2018. október 21. és 26. között Pitestiben, Romániában (egy előzetes szeptemberi utazással egybekötött egyeztetés után).

Öt (a tehetségazonosító folyamat során kiválasztott) tizedik osztályos és egy tizenegyedikes diákunkat kísértük a Dacia gépjárművek gyártásának központjaként is „ismert” városba ezen a nyárias őszön, Koplányi Zoltánné és jómagam, Jávorné Barsi Boglárka.

Hosszúra nyúlt kisbuszos utazás után érkeztünk a „meglepetések városába”: míg az első benyomás egy valóságos iparváros képét mutatja Pitestiben, a szállodánk egy természetvédelmi terület szélén bújt meg, és igen remek hangulatot árasztott a hullongó levelek között elhelyezett asztalaival, a mindig szóló romantikus zenével a fák között, a népies stílusú, kiváló konyhájú éttermével, amelynek kialakítása a védett fák körbeépítésével járt…

Innen gyalogoltunk az öt munkával töltött nap reggelén a húsz perc sétára eső lakótelep általános iskolájába, a Mircea Batranba, vendéglátó partnerintézményünkbe. A hét során rengeteg informális tanulásra, érzelmi és szociális fejlesztésre alkalmas tevékenységbe nyertünk röpke bepillantást.

Önismeretre támaszkodó bemutatkozó kör, csapatépítő és kreativitást aktiváló játékok, majd a szlovák és magyar résztvevők által felkínált tehetséggondozó programok képezték az első napunk programját. Rögtön feltűnt a tevékenységeket vezető román fiatal tehetségek angol nyelvismeretének kiválósága (ez minden korosztályban igaz), talpraesettségük, nyitottságuk. A szlovák kollégák fizikai ismereteket feltételező számítógépes játékot és fejlesztő Jomili kockát hoztak, amellyel a diákjaink boldogan alkottak képeket. A magyar pedagógusok hozzáadott értéke ez esetben egy kreativitást és önismeretet, valamint érzelmi intelligenciát fejlesztő színházi improvizációs műhely volt. Ezt a kevésbé zárkózott, a színházi foglalkozásokhoz némileg szokott diákok élvezték inkább.

Második napunk délelőttjén a román végzősök mutatták be frissen összeállított szabadulószobájukat, majd interaktív tudományos műhelyüket fizika, csillagászat és biológia témákban. A legnépszerűbb pont mindenképpen a cukorkából összerakott DNS-lánc volt. A délután ismét a szlovák és magyar iskolák műhelyeié volt.

A harmadik napon a velünk partnerségben dolgozó egyesületek mutatták be módszereiket: a Lehetetlen Küldetésben a résztvevőknek közösen kellett egy sor feladatot igen rövid idő alatt teljesíteniük, miközben többé-kevésbé felfedezték a várost. Délután csendesebb tevékenység volt, a „Milyen lennél, ha könyv lennél?” vagy emberkönyvtár formájában.

A negyedik nap az ERASMUS diákcseréken is megszokott tanulmányi kirándulással telt: ízelítőt kaptunk Románia múltjából és szépségeiből, amikor felkerestük a közeli magashegyi víztározót, valamint a királyok temetkezési helyét, amely az ország első székhelyeként is szolgált.

Román kollégáink és a diákok ezen az estén elkápráztattak minket lagzihoz illő menüsorukkal, énekeikkel és könnyen elsajátítható táncaikkal – mi az elkápráztatást a zárónapon ejtettük meg, amikor saját szerzésű „népmese” kereteiben mutattuk be az országunkat, kultúránkat.

Az Ifjúsági Nomád Klub egyesület által a hét során készített videó megtekinthető az alábbi linken: https://www.facebook.com/ifjusaginomadklub/videos/2207551599533346/UzpfSTUxMjE0MzIyMDpWSzoyNTM3Njc0NjIxNjM0MDA/

Sajnos, spanyol partnereink ezen a héten nem vettek részt (a szülők féltették a gyerekeket a hosszú úttól), pedig nagyon vártuk, hogy tőlük is tanulhassunk!

Az iskolában – örömmel jelentem – mostanra lezajlott a tehetségazonosítás, a tizedikesek elkezdték a közös műhelymunkát, a hat-hetedikesek hamarosan szintén belefognak.

Granadában a tehetséggondozás nyomában

2019. áprilisának első hetében érkezett el a második kifejezetten tanári műhelymunka ideje ERASMUS+ KA2 projektünk, a Transformers Schools: Gifted Students – Happy Children keretében. Spanyol partnerintézményünk, az andalúziai Las Gabias Montevives középiskolája szervezésében intézményünk négy pedagógusa tölthetett öt napot a gyönyörű városban, Granadában, és a közeli Las Gabias-ban.

Balázs Péter, Jávorné Barsi Boglárka, Koplányi Zoltánné és Varga Attila ismerkedtek meg elsősorban a mindössze negyven évre visszatekintő spanyol oktatási rendszer sajátosságaival, másodsorban az UNESCO Világörökség részét képező Alhambra épületegyüttes, valamint a város csodáival.

Az oktatási rendszert Spanyolországban nagyfokú regionális függetlenség és jelenleg is zajló útkeresés jellemzi. Andalúziában például nagy hangsúlyt kap a két tannyelvű képzés az intézményekben, az óvodai szinttől kezdve. Rengeteg külföldi önkéntessel és munkatárssal működnek együtt.

A pedagógus továbbképzés intézményeiben a közoktatási rendszerből mindössze nyolc évre felszabadított pedagógusok dolgoznak, és dolgoznak ki intézményi igényekhez igazított programokat. Kötelező továbbképzési krediteket a pedagógusoknak Spanyolhonban is előírnak, de minimális számban – minden más a lelkesedésből, szakmai érdeklődésből fakad. Mindenütt érezhető a friss, nyitott szellem és a nagy szaktudás, miközben az élettempó, a hozzáállás a dolgokhoz, a munkához – mediterrán lazaságot és derűt áraszt magából.

A Montevives iskolában megtudtuk, hogy a tanórák hatvan percesek, és nincs közöttük szünet (mosdóba egyesével kiengedik a diákokat). Negyed kilenctől háromnegyed háromig tart a diákok napja, amelyet egy hosszabb ebédszünet szakít meg. Az órarenden túli foglalkozásokat fél öttől hatig tartják, a pedagógusok értekezletei ez után zajlanak. Hetente két délután minden tanár bent marad az iskolában. A tehetséggondozást többféle kísérlet után jelenleg heti rendszerességgel személyiség- és közösségformáló órarenden kívüli foglalkozás, valamint az ebédszünetekben zajló gyakorlati munka keretében végzik. A tehetséges diákok többé-kevésbé önállóan készítik elő a témahét programjait és az azokhoz szükséges szemléltető eszközöket is. A tehetséggondozást (nyilván minden más kezdeményezést is) a pedagógusok részéről gondos tervezés és folyamatos teammunka jellemzi.

Részt vettünk az iskola igazgatóhelyettese által vezetett ízelítő foglalkozáson, valamint az egyik román partner-egyesület munkatársa is bevezetett bennünket a nem-formális tanulás gyakorlati élményébe. Minden jelenlévő partner beszámolt az intézményében zajló munkáról, a két kimeneti dokumentum előkészületeiről is részletesebb beszámolót hallottunk. (A nyár folyamán Pitesti-ben kerül bemutatásra egy, a tehetséggondozás pszichológiai hátterével, valamint egy gyakorlati módszerekkel foglalkozó kézikönyv – utóbbi nagy valószínűséggel éppen intézményünkben.)

Intézményünk ebből a projektből hatalmas lendületet nyert: rendszeres tehetséggondozó szakkörünk működik, más szintre lépett az együttgondolkodás a témában. Köszönjük – és kíváncsian várjuk a kézikönyveket!