Erasmus KA2

ERASMUS + KA2 PROJEKT 2017-2019

 

A Balassi Bálint Gimnázium 2017-2019 között egy, a losonci székhelyű Ifjúsági Nomád Klub koordinálásával megvalósuló európai projektben partnerintézményként vesz részt (egy román általános iskola, egy román gimnázium, egy spanyol és egy szlovákiai – magyar-szlovák – gimnázium mellett, valamint romániai, magyarországi székhelyű civil szervezetekkel).

 

A projekt témája a tehetséggondozás, fő célja egy sokrétűen használható kézikönyv megalkotása.

 

A projekt kezdeményezője a román gimnázium pszichológusa és tanára, illetve társai. A saját iskolájukban és szélesebb körben is az a tapasztalatuk, hogy a valamilyen tudományterületen kiemelkedően tehetséges gyerekek érzelmi intelligenciája, szociális képességei elmaradnak a többnyire kiemelkedően magas IQ által sugallt életkoruktól. Általános észrevétel, hogy ezen informális képességek hiányában a tehetségeknek nem kis hányada kamasz korában „eltűnik”, megszűnik kiemelkedni a kortárs csoportból. Céljuk, hogy saját tapasztalataikat más iskolákéval gazdagítva, a kétéves projekt időtartama alatt minden partnerintézményben kísérleti „tehetséges-csoportokkal” együttműködve megírjanak egy széles körben alkalmazható kézikönyvet a fenti jelenség tanintézményekben végezhető korrigálására.

 

A projekt főbb lépései:

  1. Intézményenkénti felmérés az osztályfőnökök és a szülők, valamint az érintett diákok bevonásával.
  2. A szülők tájékoztatása, majd a kísérleti csoportok létrehozása (6-7. osztályba, valamint 9-10. osztályba járók köréből, összesen 20 diák).
  3. Indító, tapasztalat-megosztó képzés a részt vevő pedagógusoknak 2018. áprilisában Budapesten (A továbbképzés témái: 1. nap: Az intelligencia típusai, társas készségek. 2. nap: Kritikus gondolkodás 3. nap: Csoportdinamika, csoportos fejlesztés 4. nap: Érzelmi intelligencia 5. nap: Szülők és kollégák bevonása)
  4. A kísérleti csoportok munkája az iskolában.
  5. Tanulmányút Romániában (5 nap, intézményenként 5 diák és 2 pedagógus, valamint országonként 2 ifjúsági munkás részvételével) 2018. október végén.
  6. A kézikönyv kidolgozása, egyeztetések, majd a kész mű bemutatása (Románia, Spanyolország). A bemutató eseményen a „kör” megnyitása külső szakemberek felé – kb. 2019. szeptemberében.

Negyedévenként minden partner megadott szempontok szerint időközi beszámolót, értékelést küld a koordinátornak, aki azokat összegzi és tovább küldi a programot felügyelő hatóság(ok) felé.

A kézikönyv elkészítésével járó munka oroszlánrésze a román csapatra hárul, a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium tapasztalataival, ötleteivel, a kísérleti csoportok működtetésével járul hozzá a sikerhez. És örömmel forgatja majd a kész kézikönyvet!

 

Lépések előre: megvolt az áprilisi továbbképzés!

 

A budapesti Corvin hotelben (iskolánk képviseletében Horváth Anita igazgatóhelyettes és Jávorné Barsi Boglárka szaktanár részvételével) megtartott együttlét tanulságai a tehetséggondozás területén:

 

  • a tehetséges diákok sokféleképpen viszonyulnak az intézményes oktatáshoz, kutatók eszerint 6 típusba sorolják őket. A legszembeötlőbb mindenki számára a beilleszkedő, jól teljesítő tehetség, de előfordul, hogy éppen a kiemelkedő tehetség válik a sikeres szocializáció gátjává.
  • nagyfokú odafigyelés szükséges mind a szülők, mind a pedagógusok részéről annak érdekében, hogy egyetlen tehetség se vesszen el.
  • a tehetségfejlesztésben a komplex megközelítés a leginkább célra vezető: amikor a diákok nem csupán intellektuális kihívásokban bővölködnek, de kapnak érzelmi-társas nevelést, kortárs közösségben támogatást és elfogadást, és ezeken a területeken közösen megvalósított projektekben kamatoztathatják mindazt, amit kapnak. (Jó példa volt erre a spanyol kollégák által bemutatott gondozási projekt: ennek keretében a kiemelkedően tehetséges diákokat heti egy órára kiemelik az osztályközösségeikből, és az Alhambra komplex szimbólum- és matematikai rendszereit tanulmányozzák, majd egy év elteltével az így összekovácsolódott „tehetséges közösség” tanulmányi kirándulást tesz a vizsgált helyre, és mindennek maga jár utána.)
  • minden szinten fontos eljutni az érzelmek megragadásáig, erőszakmentes kifejezésének képességéig, valamint a kreativitás közös megélésé (Egy másik komplex eszköz, amely román kollégáink műhelyén került bemutatásra, és inkább fiatalabbaknak ajánlott: az origami-klub. Az origami daru-legendából kiindulva sajátos értékrend képviselhető, amelyre alapoz a gyerekközösség létrehozásában. Az érzelmeket, történéseket hajtogatott állatokkal, szereplőkkel jelenítik meg, játsszák el. Közös élményük hosszú távon köti össze a klubba tartozó gyerekeket. Mindemellett a drámapedagógia eszköztára teljes egészében a komplex fejlesztés szolgálatába állítható.)

 

Iskolánkban elkezdtük a szelekciót, a műhelyek tanulságai alapján azonban fontosnak tartjuk az eredeti elképzelésnél átfogóbban elvégezni a szűrést.

 

A 2018/19-es tanév elején tervezzük befejezni a kiválasztás folyamatát, ekkor kezdődik a csoportmunka két korosztályban.

 

A szervező Ifjúsági Nomád Klub honlapján sok-sok kép is elérhető a továbbképzésről, a Balassiban és a füleki szlovák-magyar gimnáziumban tett látogatásról is: https://www.facebook.com/ifjusaginomadklub/?fref=gs&dti=680732268983697&hc_location=group