Pótfelvételi

2020-01-14

Kedves felvételiző diákok!

A központi írásbelit január 23-án (csütörtökön) 14 órától kell megtartani. Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.


Kérem, hogy a tanulók a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjenek meg a helyszínen!

A vizsgára feltétlenül hozzanak személyazonosítására alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt), és a kiküldött értesítőt.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, 2020.01.24-én 08:00 órától megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.