Granadában a tehetséggondozás nyomában

Granadában a tehetséggondozás nyomában

2019. áprilisának első hetében érkezett el a második kifejezetten tanári műhelymunka ideje ERASMUS+ KA2 projektünk, a Transformers Schools: Gifted Students – Happy Children keretében. Spanyol partnerintézményünk, az andalúziai Las Gabias Montevives középiskolája szervezésében intézményünk négy pedagógusa tölthetett öt napot a gyönyörű városban, Granadában, és a közeli Las Gabias-ban.

Balázs Péter, Jávorné Barsi Boglárka, Koplányi Zoltánné és Varga Attila ismerkedtek meg elsősorban a mindössze negyven évre visszatekintő spanyol oktatási rendszer sajátosságaival, másodsorban az UNESCO Világörökség részét képező Alhambra épületegyüttes, valamint a város csodáival.

Az oktatási rendszert Spanyolországban nagyfokú regionális függetlenség és jelenleg is zajló útkeresés jellemzi. Andalúziában például nagy hangsúlyt kap a két tannyelvű képzés az intézményekben, az óvodai szinttől kezdve. Rengeteg külföldi önkéntessel és munkatárssal működnek együtt.

A pedagógus továbbképzés intézményeiben a közoktatási rendszerből mindössze nyolc évre felszabadított pedagógusok dolgoznak, és dolgoznak ki intézményi igényekhez igazított programokat. Kötelező továbbképzési krediteket a pedagógusoknak Spanyolhonban is előírnak, de minimális számban – minden más a lelkesedésből, szakmai érdeklődésből fakad. Mindenütt érezhető a friss, nyitott szellem és a nagy szaktudás, miközben az élettempó, a hozzáállás a dolgokhoz, a munkához – mediterrán lazaságot és derűt áraszt magából.

A Montevives iskolában megtudtuk, hogy a tanórák hatvan percesek, és nincs közöttük szünet (mosdóba egyesével kiengedik a diákokat). Negyed kilenctől háromnegyed háromig tart a diákok napja, amelyet egy hosszabb ebédszünet szakít meg. Az órarenden túli foglalkozásokat fél öttől hatig tartják, a pedagógusok értekezletei ez után zajlanak. Hetente két délután minden tanár bent marad az iskolában. A tehetséggondozást többféle kísérlet után jelenleg heti rendszerességgel személyiség- és közösségformáló órarenden kívüli foglalkozás, valamint az ebédszünetekben zajló gyakorlati munka keretében végzik. A tehetséges diákok többé-kevésbé önállóan készítik elő a témahét programjait és az azokhoz szükséges szemléltető eszközöket is. A tehetséggondozást (nyilván minden más kezdeményezést is) a pedagógusok részéről gondos tervezés és folyamatos teammunka jellemzi.

Részt vettünk az iskola igazgatóhelyettese által vezetett ízelítő foglalkozáson, valamint az egyik román partner-egyesület munkatársa is bevezetett bennünket a nem-formális tanulás gyakorlati élményébe. Minden jelenlévő partner beszámolt az intézményében zajló munkáról, a két kimeneti dokumentum előkészületeiről is részletesebb beszámolót hallottunk. (A nyár folyamán Pitesti-ben kerül bemutatásra egy, a tehetséggondozás pszichológiai hátterével, valamint egy gyakorlati módszerekkel foglalkozó kézikönyv – utóbbi nagy valószínűséggel éppen intézményünkben.)

Intézményünk ebből a projektből hatalmas lendületet nyert: rendszeres tehetséggondozó szakkörünk működik, más szintre lépett az együttgondolkodás a témában. Köszönjük – és kíváncsian várjuk a kézikönyveket!