Havi programunk

 

június 1. csütörtök A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
június 2. péntek Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján (iskolarádió)
június 3. szombat
június 4. vasárnap Trianon megemlékezés (tört. emelt)
június 5. hétfő
június 6. kedd
június 7. szerda Tanév végi osztályozóvizsga
június 8. csütörtök Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga június 15-ig
június 9. péntek ECL nyelvvizsga
június 10. szombat ECL nyelvvizsga
június 11. vasárnap
június 12. hétfő
június 13. kedd Év végi osztályzatok lezárása az 5-11. évfolyamon
június 14. szerda
június 15. csütörtök A tanítási év utolsó tanítási napja

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

Osztályozó konferencia az 5-11. évfolyamon
június 16. péntek A célnyelvi méréshez az érintett általános iskolák a Hivatal részére az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
A célnyelvi mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.
június 17. szombat
június 18. vasárnap
június 19. hétfő Középszintű szóbeli érettségi vizsga június 30-ig

Érettségi vizsga 12.a és előrehozott

június 20. kedd Érettségi vizsga 12.a és előrehozott

Beiratkozás az 5.a, 9.b és 9.c osztályokba

június 21. szerda Érettségi vizsga 12.a és előrehozott

Beiratkozás a 9/AJTP osztályba

június 22. csütörtök Érettségi vizsga 12. b
június 23. péntek Érettségi vizsga 12. b
Szülői értekezlet az újonnan beiratkozott tanulók szüleinek 11:00
Év végi statisztika leadása 16 h-ig
Bizonyítványok kitöltése Törzslapok leadása 17 h-ig
június 24. szombat Tanévzáró ünnepség 8:00
június 25. vasárnap
június 26. hétfő Érettségi vizsga 12.c
Szakmai beszámolók leadása
június 27. kedd Érettségi vizsga 12.c
Tanévzáró értekezlet
június 28. szerda Érettségi vizsga 12.c
június 29. csütörtök Érettségi vizsga 12.d
június 30. péntek Érettségi vizsga 12.d
augusztus 21. hétfő Alakuló értekezlet
augusztus 22. kedd Munkaközösség-vezetői megbeszélés
augusztus 23. szerda Javító- és különbözeti vizsgák
augusztus 24. csütörtök AJTP értekezlet
augusztus 25 péntek Tanévnyitó értekezlet
augusztus 28-29 hétfő-kedd Munkaközösségi megbeszélések