Havi programunk

Június 1 péntek PS, LB A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

Erkel Ferencre emlékezünk jún.1-11. között

június 4. hétfő BIÉ

PA

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján (iskolarádió)

Trianoni megemlékezés (tört. emelt)

június 5. kedd HA Tanév végi osztályozóvizsga
június 7. csütörtök HJ Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga június 14-ig
június 14. csütörtök Szaktanárok

MK

Ofők

Év végi osztályzatok lezárása az 5-11. évfolyamon

TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP (DÖK)

Osztályozó konferencia az 5-11. évfolyamon 11:00

június 15. péntek Dr. F-BSZ

KHE

A célnyelvi méréshez az érintett általános iskolák a Hivatal részére az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
A célnyelvi mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 15-ig.

 

A tanítási év utolsó tanítási napja

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

 

 

ECL

június 16. szombat KHE ECL
június 18 hétfő ÁK
Középszintű szóbeli érettségi vizsga június 29-ig

Érettségi vizsga

Érettségi vizsga 12.a + előrehozott
június 19. kedd ÁK Érettségi vizsga 12.a + előrehozott
június 20. szerda ÁK Érettségi vizsga 12.a + előrehozott
június 21. csütörtök
Érettségi vizsga 12.b
Beiratkozás a középfokú iskolákba június 23-ig

BEIRATKOZÁS

Szülői értekezlet az újonnan beiratkozott tanulók szüleinek 11:00

 

június 22. péntek MA

Ofők

Ofők

Érettségi vizsga 12. b

Év végi statisztika leadása 16 h-ig

Bizonyítványok kitöltése Törzslapok leadása 17 h-ig

június 23. szombat HA, KHE

 

Tanévzáró ünnepség 9:00
június 25. hétfő HA

HBE

 

Szakmai beszámolók leadása

Érettségi vizsga 12.c

június 26. kedd HBE Érettségi vizsga 12.c
június 27. szerda HBE Érettségi vizsga 12.c
június 28. csütörtök Dr. F-BSZ Tanévzáró értekezlet
augusztus 22. szerda Dr. F-BSZ Alakuló értekezlet
augusztus 23. csütörtök Dr. F-BSZ Munkaközösség-vezetői megbeszélés
augusztus 24. péntek MKvezek Munkaközösségi megbeszélések
augusztus 27. hétfő MKvezek Javító- és különbözeti vizsgák

 

augusztus 28 kedd PA AJTP értekezlet
Tanévnyitó értekezlet