IKT Stratégia

A gimnázium Információs és Kommunikációs Technológiájának stratégiája

Bevezetés

Az információs társadalom kapujában gyakran hallunk a megújuló iskoláról, a tanulási-tanítási folyamatot átalakító kihívásokról. Az információs és kommunikációs technika (IKT) egyre jelentősebb hatást gyakorol az oktatásra, az alkalmazott pedagógiai módszerekre.

Az iskolánk e kihívásoknak megfelelve elkészítette az IKT stratégiáját, amely hat részből áll:

 • Pedagógus-továbbképzés
 • Eszközfejlesztés
 • Könyvtárfejlesztés
 • Iskolai honlap átalakítása
 • Iskolai adatbázis fejlesztése
 • Integrálás (haladási tervek átalakítása, új pedagógiai módszerek alkalmazása)

Az IKT stratégiát folyamatosan fejlesztenünk kell, hiszen az információs és kommunikációs eszközök fejlődése nem áll meg. A korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával jobb minőségi oktatást tudunk biztosítani tanulóinknak.

Szeretnénk elérni, hogy minden tantárgyban minél gyakrabban tudjuk használni az új technológiai eszközöket.

Pedagógus-továbbképzés

Korunk követelményeinek megfelelően a tanároknak is folyamatosan képezniük kell magukat, hogy szert tegyenek korszerű ismeretekre.

A tudás megszerzésének sok módját használhatják ki. Lehetőségük van különböző tanfolyamok elvégzésére, de ma már az Internet is lehetővé teszi az önirányításos és saját ütemű, saját időbeosztású tanulást, a már meglévő, vonatkozó ismeretek és kompetenciák, illetve tanulás-módszertani és önképzési tapasztalatok hasznosítását.

Gimnáziumunkban a tantestület fontosnak tartja a számítógép használatát, ezért informatikából a tanárok tanfolyamon vesznek részt. Az iskolánk ECDL vizsgaközpont, így a továbbképzést helyben oldjuk meg.

Kétféle képzésben vehetnek részt. Elsősorban ECDL tanfolyamon, amelynek a keretében vizsgázhatnak, majd Európai Számítógép-használói bizonyítványt szerezhetnek. Ez a képzési forma akkreditált, kollégáink tanár-továbbképzés keretében 120 pontot kapnak érte.

Másodsorban specifikus felhasználó-központú tanfolyamot végezhetnek el a kollégáink. Ebben az esetben a tanárok azokkal a szoftverekkel ismerkednek meg, amelyekre szükségük van a tantárgyuk tanításához. Például a magyar szakos tanárok megtanulják az Internet, a szövegszerkesztő (Word) program használatát és az e-mail küldés lehetőségét. A 2003-2004-es tanévben a tanári kar 20%-a vesz részt valamelyik tanfolyamunkon.

Eszközfejlesztés

Ahhoz, hogy a gimnáziumunkban korszerű eszközökkel oktassuk tananyagainkat, szükségünk van az eszközök folyamatos fejlesztésére. Természetesen lehetőségeinket befolyásolják az iskola anyagi körülményei is.

A 2003-2004-es tanévben szeretnénk egy digitális fényképezőgépet és egy digitális kamerát vásárolni. További terveink közt szerepel egy projektor megvásárlása.

A tanévkezdésre felszereljük a harmadik számítástechnika-termünket, így a tanulóinknak már 51 gép áll rendelkezésükre. A tanévfolyamán szeretnénk az egyik termet multimédiás nyelvoktató teremmé alakítani.

Könyvtárfejlesztés

Minden közoktatási intézmény szerves része a könyvtár. Az iskolák tanárai, diákjai idefordulhatnak segítségért, ha az oktatás vagy a tanulás során megakadnak, hiányzik valamilyen fontos információ a továbbhaladáshoz. Ez a mi iskolánkban sincs másképp. Gimnáziumunk több mint 30 ezer kiadvánnyal rendelkezik, s emellett sok CD-ROM is található. Folyamatosan bővítjük a digitális oktatóanyagok körét, és egy új multimédiás gépet is kap a könyvtárunk.

A 2003-2004-es tanévben a következő oktatóprogramokat vásároljuk meg:

 • Gondolattár (Arcanum Adatbázis)
 • Hangzó Biblia (Immanuel Hórem Színházi társulás, Arcanum 2000)
 • Irodalmi kalauz (Cyberstone)
 • Madách lemeztár 1., Madách I.: Az ember tragédiája (Madách Irodalmi Társaság)
 • Mesemondó – 13 híres magyar mese (IDK)
 • Pannon enciklopédia – Magyar nyelv és irodalom (Arcanum Adatbázis)
 • Perfect Szótár gyorsfordító és szótanító program
 • PICDIC for Windows képes szótár
 • The Grammar ROM beszerzése

Honlap átalakítása

A saját honlap az iskola digitális virtuális ablaka a nagyvilág felé. Internethasználók széles tábora az iskolai portálon keresztül kapnak képet egy-egy oktatási intézményről.

Ha a távoli érdeklődő számítógépén szépen kialakított, könnyen áttekinthető felület jelenik meg, az első benyomás kedvező az iskoláról. Ha a jó megjelenés mögött hasznos, közérdeklődésre számot tartó információk és átgondolt, jól szövegezett tartalmak találhatók, és ezeket rendszeresen frissítik, aktualizálják, akkor az iskola virtuális bizonyítványa kiváló.

Gimnáziumunk honlapja is tartalmi megújuláson megy át. Rendszerezettebben jelennek meg az aktuális híreink. Szeretnénk, ha Interneten keresztül is segítséget nyújthatnánk a diákjainknak a dolgozatok, felmérések előtt példafeladatokkal a tantárgyak nagy részében. Az idei tanévben felkerül egy versenynaptár is a portálunkra, amelyből a tanárok és diákok pontos képet kapnak a versenyek típusairól és az időpontokról.

Gimnáziumunk számára nagyon fontos, hogy más ország diákjaival is megismertessük magunkat, ezért a honlapunkon angol és német nyelven is bemutatkozunk.

Felmerült az igény, hogy a diákjaink például a házi dolgozataikat elektronikus úton is elküldhessék a tanáraiknak, így első lépésként szerepeltetjük a honlapunkon tanáraink e-mail címeit is. Második lépésként minden tanárnak saját oldalt szeretnénk készíteni, amelyen bemutatkozhat, diákjaival tarthatja a kapcsolatot, tanulókat érintő fontos információkat jeleníthet meg (pl.: leadási határidők).

Kisdiákjaink (5-8. évfolyamon tanulók) minden tanévben készítenek számítógéppel rajzokat, amelyeket nemcsak az Interneten, hanem kiállításokon is bemutatunk. A 10-11. évfolyam diákjai már saját honlap elkészítésével próbálkoznak. Ezeket a munkákat az idei tanévben is bemutatjuk.
Iskolai adatbázis fejlesztése
Gimnáziumunkban már három éve létezik a tanulói adatbázis, amely a tanulók személyes adatain túl tanulmányi eredményeiket is tartalmazza. Nagy segítségünkre van a különböző adatok gyors, pontos kezeléséhez

Az adatbázisunkat továbbfejlesztve, elkészítjük a dolgozók adatait tartalmazó adatbankot is.

Következőlépés azoknak az adatbázisoknak a megtervezése és feltöltése lesz, amelyek megfelelő jogosultságokkal elérhetők lesznek az iskola minden partnere (tanárok, szülők, diákok, felügyeleti szervek) számára Adatbankunk tartalmazni fogja az egyes tantárgyak tanulását segítő jegyzeteket, útmutatókat, tudásszint-értékelő feladatlapokat, és segédanyagokat. Ezek egy részét az Interneten is elérhetővé tesszük.

Osztályaink minden évben tanulmányi kiránduláson vesznek a részt Elkészítjük a meglátogatott helyek adatbankját, ide kerülnének a szálláshelyek, múzeumok, stb. elérhetőségei, árai, ezzel is segítve a tanárok munkáját.
Integrálás (haladási tervek átalakítása, új pedagógiai módszerek alkalmazása)
A helyi tanterv korrekcióját minden évfolyamon szeretnénk elvégezni annak megfelelően, hogy egyre több tananyagot tanítsunk az új korszerű informatikai technológiák bevonásával és beépíthessük tanterveinkbe a beszerzett oktatóprogramokat. A 2003-2004-es tanévben a reál és a humán tantárgyak helyi tantervének 15 %-át módosítjuk.

 1. Magyar nyelv és irodalom

  A magyar nyelv és irodalom azon tantárgyak egyike, ahol különösen fontos szerepe van a multimédiás eszközhasználat helyes arányának. Hiszen az olvasás iránt hanyatlik az érdeklődés, előtérbe kerül a könnyebb út keresése (Kötelezők dióhéjban, Száz híres regény…) Éppen ezért más a szerepe ennek a megújult oktatásmódnak az irodalom és a nyelvtan tanításában.

  A magyar nyelv inkább a gyakorlati feladatok megoldásában tudja hasznosítani az oktató CD-ROM-okat. Egyes nyelvtani és helyesírási feladatsorok kitöltése után a tanuló azonnal szembesülhet munkája eredményével. Előhívhatja a problémával kapcsolatos nyelvtani-helyesírási szabályokat, és azonnal igazolhatja vagy cáfolhatja a felmerülő kérdéseket.

  Ugyancsak fontos az interaktív könyvtárhasználat, de hangsúlyozva azt, hogy nem a valós könyvtárlátogatás és –használat helyett, hanem mellette, azt kiegészítve. Számos szótár és lexikon CD áll rendelkezésre, hogy jártasságot szerezzen a tanuló ezek kezelésében.

  A stilisztika témakörét különböző Internetes honlapokat böngészve lehet érdekesebbé tenni. Számos újság (folyóirat, magazin, napilap, bulvárlap…) cikkeit, rovatait, stilisztikai és műfaji sajátosságait, szóhasználatát lehet vizsgálni különböző szempontok szerint.

  Az irodalom tanítása tágabb teret kínál a multimédiás eszközök használatára. A Verstár CD-ken költők műveit lehet olvasni, összehasonlítani, motívumrendszert építeni a kezelőprogram segítségével. Meghallgatva pl. egy-egy megzenésített verset, mód nyílik a zene és a költemény összehasonlítására. Kalandozni lehet pl. az antik irodalom útjain, Odüsszeusz nyomában.

  A videokazetták segítségével egy-egy híres világ- vagy magyar irodalmi alkotás filmes változatát össze lehet vetni az írott változattal, becsempészve egy kis filmesztétikát, mozgóképismeretet. Nagy élményt jelenthet, hogy néhány nagy 20. századi költő, író előadásait őrzik filmszalagok, s így talán közelebb kerül a mai olvasóhoz az adott művész munkássága.

  Ez kibővülhet – a lehetőségekhez mérten – színházlátogatással, s így az irodalom-színház-film összehasonlításra is mód nyílik (kiegészítve egy kis drámajátékkal…).

  Fontos azonban megjegyezni, hogy mindez nem az olvasás helyett, hanem mellette, kiegészítésként szolgál.

 2. Történelem

  A történelemtanításban a szűkebb órakeretnek, a nagy anyagmennyiségnek, az Internetes letöltési nehézségeknek betudhatóan a modern elektronikus eszközök használata jelenleg alatta marad a lehetőségeknek, ugyanis a multimédiás eszközök óhatatlanul plusz információt tartalmaznak, s állandó problémát jelent – tanárnak és diáknak egyaránt -, hogy milyen mértékben lehet újabb és újabb ismeretanyaggal bővíteni a tanórai anyagot.

  Alkalmazásuk ugyanakkor hatékony, ha életmód-, kultúr- és társadalomtörténetet tanítunk, vagy ha az események hátterét, a történelmi folyamatok összetettségét, bonyolultságát kívánjuk bemutatni, jobban megértetni, vagy amikor továbbtanulásra kívánjuk felkészíteni a tanulókat.

  Az Interneten a tanulás, tanítás során szintén jól felhasználható, egyúttal az érettségire, felvételire alaposan felkészítő anyagok állnak rendelkezésre. Ezek megismerése, megismertetése, az alkalmazásukra való törekvés mellett, folyamatos feladata a szaktanárnak, munkaközösségnek.

  A történelemmel foglalkozó filmek, Internetes anyagok, CD ROM-ok szinte minden témakör tanítása során beépíthetők, de hasznosíthatók a további ismeretszerzés, otthoni készülés, rendszerezés, kiselőadás összeállítása során is. Tanórai alkalmazásuk főleg az árnyaltabb történelmi háttér megismertetését szolgálhatja, de a vizsgákra való felkészítés során is célszerű a multimédiás eszközökre, lehetőségekre támaszkodni.

  Az 5.-6. évfolyam tanításakor főleg az életmódtörténet, a háttér-információk megszerzése területén alkalmazható az információs technológia. A 7.-10. osztályosok a fentieken túl a kiselőadások, bibliográfiák készítésekor, az összefüggések feltárása során hasznosíthatják leginkább a korszerű eszközöket, míg a továbbtanulásra készülők értelemszerűen az érettségit, felvételit elősegítő, a magas szintű fogalmi gondolkozást fejlesztő anyagokra összpontosíthatnak.

 3. Angol

  A nyelvtanításban – kommunikációs jellegéből adódóan – már a korábbi években is jelentős szerepet kapott az audiovizuális eszközök használata, s az utóbbi időben az elektronikus információhordozók alkalmazása is teret nyert. Mind a tervezés, mind a tanóra, a vizsgákra való felkészülés során élő gyakorlat az Interneten elérhető anyagok használata tanárok és diákok körében egyaránt. (Kezdve az Internetről letölthető tanmenetekkel, az ingyenes felkészítő, ellenőrző feladatokon át a próbavizsgákig)

  A tanulók az intézményben viszonylag korán elsajátítják az elektronikus, audiovizuális eszközök használatát – valamennyien tesznek ECDL vizsgát. Az IKT szélesebb körű alkalmazása így elsősorban a rendelkezésre álló eszközök, órakeret illetve a tanári módszerek, felkészültség kérdése.

  A nyelvtanárok tanítási gyakorlatába szervesen beépült az audiovizuális eszközök rendszeres alkalmazása, az Interneten elérhető anyagok felhasználása a tanórán – kevésbé az általános gyakorlat része még az ellenőrzés, értékelés, számonkérés, gyakoroltatás során a számítógépes eszközök, CD ROM-ok alkalmazása.

  A CD ROM-ok mellett sok, eddig is gyakran használt Internet cím segítheti a tanórai, otthoni készülést, ellenőrzést, tesztelést. A különböző nyelvvizsgaközpontok, különböző újságok saját címei mellett jól használhatók az alábbiak: (természetesen csak jelzésértékűek)

  www.sulinet.hu
  www.learnenglish.org.uk
  www.felvi.hu www.fisz.hu
  www.oup.com/elt/hu www.bbc.uk/fw
  www.puska.hu