IKT Stratégia

A gimnázium Információs és Kommunikációs Technológiájának stratégiája

Az információs társadalom kapujában gyakran hallunk a megújuló iskoláról, a tanulási-tanítási folyamatot átalakító kihívásokról. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre jelentősebb hatást gyakorolnak az oktatásra, az alkalmazott pedagógiai módszerekre.

Iskolánk igyekszik e kihívásoknak megfelelni. Az IKT stratégiát folyamatosan fejlesztenünk kell, hiszen az információs és kommunikációs eszközök fejlődése nem áll meg. A korszerű pedagógiai módszerek és az IKT alkalmazásával a kornak megfelelő oktatást tudunk biztosítani tanulóinknak.

Szeretnénk elérni, hogy minden tantárgyban minél gyakrabban tudjuk használni az új technológiai eszközöket.

IKT-stratégiánk részei:

Pedagógus-továbbképzés

Korunk követelményeinek megfelelően a tanároknak is folyamatosan képezniük kell magukat, hogy szert tegyenek korszerű ismeretekre.

A tudás megszerzésének sok módját használhatják ki. Lehetőségük van különböző tanfolyamok elvégzésére, de ma már az Internet is lehetővé teszi az önirányításos és saját ütemű, saját időbeosztású tanulást, a már meglévő, vonatkozó ismeretek és kompetenciák, illetve tanulás-módszertani és önképzési tapasztalatok hasznosítását. Belső továbbképzéseket szervezünk, melyeken kollégáink átadják egymásnak a korszerű IKT eszközök és stratégiák használata során szerzett tapasztalataikat.

Eszközfejlesztés

Ahhoz, hogy a gimnáziumunkban korszerű eszközökkel oktassuk tananyagainkat, szükségünk van az eszközök folyamatos fejlesztésére. Természetesen lehetőségeinket befolyásolják az iskola anyagi körülményei is.

Könyvtárfejlesztés

Minden közoktatási intézmény szerves része a könyvtár. Ez a mi iskolánkban sincs másképp. Gimnáziumunk több mint 30 ezer kiadvánnyal rendelkezik. Folyamatosan bővítjük a digitális oktatóanyagok körét.

Iskolai honlap átalakítása

A saját honlap az iskola digitális virtuális ablaka a nagyvilág felé. Internethasználók széles tábora az iskolai portálon keresztül kapnak képet egy-egy oktatási intézményről. Törekszünk arra, hogy honlapunk korszerű arculattal és folyamatosan friss információkkal segítse az itt tanuló diákokat és szüleiket, valamint az intézményünk iránt érdeklődőket.

Osztályaink minden évben tanulmányi kiránduláson vesznek részt. Elkészítjük a meglátogatott helyek adatbankját, ide kerülnének a szálláshelyek, múzeumok, stb. elérhetőségei, árai, ezzel is segítve a tanárok munkáját.

Integrálás (haladási tervek átalakítása, új pedagógiai módszerek alkalmazása)

Keressük annak a lehetőségét, hogy az IKT eszközök valódi többlet tartalmat és tanulástámogatást jelentsenek tanulóinknak. Ennek megfelelően, a törvényi változások figyelembevételével, a helyi tanterv és tanmeneteink korrekcióját minden évfolyamon folyamatosan végezzük.