Írásbeli felvételi tájékoztató

Tájékoztató a központi írásbeli felvételivel kapcsolatban

A felvételi vizsgákkal kapcsolatos általános kérdések

A középfokú iskola a felvételi kérelmekről vagy az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, vagy a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredményei alapján, vagy a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönthet. Az intézmény további írásbeli felvételi vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg.
A felvételiről bővebb információk ezen a linken találhatók.

A központi írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok benyújtásának határideje:
2019. december 6.

Jelentkezési lap ezen a linken található.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2020.01.18. 10:00-12:00.
Kérjük, hogy a vizsgázók a fenti időpont előtt legalább fél órával a behívó levélben megjelölt helyen megjelenni szíveskedjenek! Valamilyen fényképes személyi azonosító igazolványt és a behívót mindenki hozza magával!
Aki 2020.01.17-ig nem kapja meg a behívóját, kérem, hogy a 35-300-011-es számon ezt jelezni szíveskedjen Harsányi János intézményvezető-helyettesnél.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásakor a tehetségbeválogatáson szerzett minősítést, valamint a központi írásbeli vizsga eredményeit kell figyelembe venni mindkét tárgyból, tehát központi írásbeli vizsgára kell jelentkezni.

A felvételi vizsga értékelésének módja:

 • A válogatáson szerzett minősítés és a központi írásbeli vizsga eredményeinek figyelembe vételével történik.
 • A felvételi eljárásnál elérhető maximális pontszám: 100 pont, amely a következő részekből áll:
  • pszichológiai teszt eredménye: 25 pont (25%),
  • központilag kiadott, egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal elérhető pontszám: 50 pont (50%) (matematika: 25 pont, magyar nyelv: 25 pont),
  • általános iskolai tanulmányi átlag: 25 pont (25%).
    A tanulmányi átlagot a 7. évfolyam végén és a 8. évfolyam félévekor elért osztályzatokból számítjuk az alábbi tantárgyakból:

    • magyar nyelv és irodalom
    • matematika
    • történelem
    • idegen nyelv
    • egy szabadon választott természettudományos tantárgy (biológia vagy fizika vagy kémia vagy földrajz), amelyből a legjobb osztályzatot szerezte a tanuló.
 • Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatát a vizsgázó és szülője az igazgató által kijelölt helyen és időben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és észrevételt tehet a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 35.§-ban foglaltak szerint.