Két tanítási nyelvű, négy- és nyolc évfolyamos oktatás

Tisztelt Jelentkezők!

A jelen tanévi felvételi eljárástól kezdve az egyénileg jelentkezést benyújtó tanulók is kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség. Az egyéni jelentkezők számára írt tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)/Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során menüpont alatt, melyet az itteni link segítségével közvetlenül is elérhetnek.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jelen tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség.

A gimnáziumi oktatásra jelentkező tanulók osztályfőnökei elektronikus jelentkezési lapot töltenek ki, amely lehetővé teszi a középiskolai felvételi jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok előállítását.

A felvételivel, kitöltéssel kapcsolatos esetleges kérdéseiket a balassi@balassi-bgy.sulinet.hu e-mail-címen, illetve a (35) 300-011-es telefonszámon tehetik fel, Horváth Anita nevelési igazgatóhelyettesnek.


Gimnáziumunkban 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás indul nyelvi előkészítő évfolyammal.

Ezen (9. kny) az évfolyamon heti 18 órában angol nyelvi alapozás történik angol anyanyelvi lektor bevonásával. A 10. évfolyamtól 3 tantárgyat angolul tanulhatsz a tanulmányi idő befejezéséig. A két tanítási nyelvű érettségi során két tantárgyból angol nyelven kell érettségizned középszinten, angol nyelvből pedig emelt szinten. A sikeres érettségi eredményeddel felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetsz.

Az általános iskola hetedik évfolyamának végén és a nyolcadik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat. A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:
• magyar nyelv és irodalom
• matematika
• történelem
• idegen nyelv
• egy szabadon választott természettudományos tantárgy (biológia vagy
fizika vagy földrajz vagy kémia), amelyből a legjobb eredményt érte el a tanuló.
A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,3-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:
Az elektronikus jelentkezési lapot az általános iskola küldi meg a gimnáziumnak 2018. február 19-ig. A tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni 2018. február 19-ig.

A felvételi kérelmek feldolgozása:
• a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
• a jelentkezőknek motivációs beszélgetésen kell részt venniük.
• az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék
elkészítésénél előnyben részesítjük:
 a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
 azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
 akinek a testvére a gimnázium tanulója
 akinek szülője iskolánk diákja volt.
 bizonyítják rátermettségüket a motivációs beszélgetésen, melyre előzetes értesítés után 2018. február 26. és március 1. között kerül sor.


A négy évfolyamos gimnázium felvételi követelményei

Az általános iskola hetedik évfolyamának végén és a nyolcadik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat, tehát nem kell központi írásbeli vizsgára jelentkezni.

A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • idegen nyelv
 • egy szabadon választott természettudományos tantárgy (biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia), amelyből a legjobb eredményt érte el a tanuló.

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,0-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:

Az elektronikus jelentkezési lapot az általános iskola küldi meg a gimnáziumnak 2018. február 19-ig. A tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni 2018. február 19-ig.

A felvételi kérelmek feldolgozása:

 • a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
 • az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben részesítjük:
  • a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
  • azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
  • akinek a testvére a gimnázium tanulója
  • akinek testvére, szülője iskolánk diákja volt.

* A hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót – szülői hozzájárulással – írásban kérjük jelezni az általános iskola részéről, a jelentkezési lap elküldésével egy időben, a szükséges dokumentumok másolatával együtt.


A nyolc évfolyamos gimnázium felvételi követelményei

Az általános iskola harmadik évfolyamának végén és a negyedik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat, tehát nem kell központi írásbeli vizsgára jelentkezni

A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:

 • magyar nyelv
 • irodalom
 • matematika
 • idegen nyelv

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,3-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára program elérhető a www.oktatas.hu honlapon. Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók részére a középfokú felvételi eljárásban szükséges, ún. „fiktív azonosító számot” a program automatikusan generálja majd, annak külön igénylése nem szükséges a felvételi eljárás során.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az idei tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.

A jelentkezési lap és tanulói adatlap megküldésének határideje 2018. február 19.

A felvételi kérelmek feldolgozása:

 • a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
 • az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben részesítjük:
  • a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
  • azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
  • akinek a testvére a gimnázium tanulója
  • akinek testvére, szülője iskolánk diákja volt.

* A hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót – szülői hozzájárulással – írásban kérjük jelezni az általános iskola részéről, a jelentkezési lap elküldésével egy időben, a szükséges dokumentumok másolatával együtt.