Két tanítási nyelvű, négy- és nyolc évfolyamos oktatás

Tisztelt Jelentkezők!

A gimnáziumi oktatásra jelentkező tanulók osztályfőnökei elektronikus jelentkezési lapot töltenek ki, amely lehetővé teszi a középiskolai felvételi jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok előállítását.

A felvételivel, kitöltéssel kapcsolatos esetleges kérdéseiket a balassi@balassi-bgy.sulinet.hu e-mail-címen, illetve a (35) 300-011-es telefonszámon tehetik fel, Istvanovszki Róbertné nevelési igazgatóhelyettesnek.


Gimnáziumunkban 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás indul nyelvi előkészítő évfolyammal.

Ezen (9/ny) az évfolyamon heti 18 órában angol nyelvi alapozás történik angol anyanyelvi lektor bevonásával. A 10. évfolyamtól 3 tantárgyat angolul tanulhatsz a tanulmányi idő befejezéséig. A két tanítási nyelvű érettségi során két tantárgyból angol nyelven kell érettségizned középszinten, angol nyelvből pedig emelt szinten. A sikeres érettségi eredményeddel felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetsz.

Az általános iskola hetedik évfolyamának végén és a nyolcadik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat. A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:
• magyar nyelv és irodalom
• matematika
• történelem
• idegen nyelv
• egy szabadon választott természettudományos tantárgy (biológia vagy
fizika vagy földrajz vagy kémia), amelyből a legjobb eredményt érte el a tanuló.
A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,3-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:
Az elektronikus jelentkezési lapot az általános iskola küldi meg a gimnáziumnak 2018. február 18-ig. A tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni 2019. február 18-ig.

A felvételi kérelmek feldolgozása:
• a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
• a jelentkezőknek motivációs beszélgetésen kell részt venniük.
• az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék
elkészítésénél előnyben részesítjük:
 a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
 azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
 akinek a testvére a gimnázium tanulója
 akinek szülője iskolánk diákja volt.
 bizonyítják rátermettségüket a motivációs beszélgetésen, melyre előzetes értesítés után kerül sor.


A négy évfolyamos gimnázium felvételi követelményei

Az általános iskola hetedik évfolyamának végén és a nyolcadik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat, tehát nem kell központi írásbeli vizsgára jelentkezni.

A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • idegen nyelv
 • egy szabadon választott természettudományos tantárgy (biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia), amelyből a legjobb eredményt érte el a tanuló.

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,0-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:

Az elektronikus jelentkezési lapot az általános iskola küldi meg a gimnáziumnak 2019. február 18-ig. A tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni 2019. február 18-ig.

A felvételi kérelmek feldolgozása:

 • a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
 • az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben részesítjük:
  • a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
  • azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
  • akinek a testvére a gimnázium tanulója
  • akinek testvére, szülője iskolánk diákja volt.

* A hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót – szülői hozzájárulással – írásban kérjük jelezni az általános iskola részéről, a jelentkezési lap elküldésével egy időben, a szükséges dokumentumok másolatával együtt.


A nyolc évfolyamos gimnázium felvételi követelményei

Az általános iskola harmadik évfolyamának végén és a negyedik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat, tehát nem kell központi írásbeli vizsgára jelentkezni

A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:

 • magyar nyelv
 • irodalom
 • matematika
 • idegen nyelv

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,3-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:

A jelen tanévben,  ha az általános iskolai tanuló a középiskola kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára jelentkezik (pl. a 8 évfolyamos képzésre), természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülő egyénileg intézze a KIFIR felvételi lapok (jelentkezési lapok, tanulói adatlap) kitöltését. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján – a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2018/2019. tanév) menüpont alatt – fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően, várhatóan 2019. január első felében.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.

A jelentkezési lap és tanulói adatlap megküldésének határideje 2019. február 18.

A felvételi kérelmek feldolgozása:

 • a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
 • az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben részesítjük:
  • a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
  • azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
  • akinek a testvére a gimnázium tanulója
  • akinek testvére, szülője iskolánk diákja volt.

* A hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót – szülői hozzájárulással – írásban kérjük jelezni az általános iskola részéről, a jelentkezési lap elküldésével egy időben, a szükséges dokumentumok másolatával együtt.