Két tanítási nyelvű, négy- és nyolc évfolyamos oktatás

Tisztelt Jelentkezők!

A gimnáziumi oktatásra jelentkező tanulók osztályfőnökei elektronikus jelentkezési lapot töltenek ki, amely lehetővé teszi a középiskolai felvételi jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok előállítását.

A felvételivel, kitöltéssel kapcsolatos esetleges kérdéseiket a balassi@balassi-bgy.sulinet.hu e-mail-címen, illetve a (35) 300-011-es telefonszámon tehetik fel, Istvanovszki Róbertné nevelési igazgatóhelyettesnek.


Az 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű oktatásra jelentkezők felvételi követelményei 

Ezen oktatási formában az előkészítő (9/kny) évfolyamon heti 18 órában angol nyelvi alapozás történik angol anyanyelvi lektor bevonásával. A “rendes” 9. évfolyamtól 3 tantárgyat angolul tanulhatsz a tanulmányi idő befejezéséig. A két tanítási nyelvű érettségi során két tantárgyból angol nyelven kell érettségizned középszinten, angol nyelvből pedig emelt szinten. A sikeres érettségi eredményeddel felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetsz.

Az általános iskola hetedik évfolyamának végén és a nyolcadik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat. A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:
• magyar nyelv és irodalom
• matematika
• történelem
• idegen nyelv
• egy szabadon választott természettudományos tantárgy (biológia vagy
fizika vagy földrajz vagy kémia), amelyből a legjobb eredményt érte el a tanuló.
A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,3-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:
Az elektronikus jelentkezési lapot az általános iskola küldi meg a gimnáziumnak 2020. február 19-ig. A tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni 2020. február 19-ig.

A felvételi kérelmek feldolgozása:
• a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
• a jelentkezőknek motivációs beszélgetésen kell részt venniük.
• az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék
elkészítésénél előnyben részesítjük:
• a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
• azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
• akinek a testvére a gimnázium tanulója
•  akinek szülője iskolánk diákja volt.
• bizonyítják rátermettségüket a motivációs beszélgetésen, melyre előzetes értesítés után kerül sor.


A négy évfolyamos gimnázium felvételi követelményei

Az általános iskola hetedik évfolyamának végén és a nyolcadik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat, tehát nem kell központi írásbeli vizsgára jelentkezni.

A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • idegen nyelv
 • egy szabadon választott természettudományos tantárgy (biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia), amelyből a legjobb eredményt érte el a tanuló.

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,0-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:

Az elektronikus jelentkezési lapot az általános iskola küldi meg a gimnáziumnak 2021. február 19-ig. A tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni 2021. február 19-ig.

A felvételi kérelmek feldolgozása:

 • a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
 • az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben részesítjük:
  • a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
  • azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
  • akinek a testvére a gimnázium tanulója
  • akinek testvére, szülője iskolánk diákja volt.

* A hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót – szülői hozzájárulással – írásban kérjük jelezni az általános iskola részéről, a jelentkezési lap elküldésével egy időben, a szükséges dokumentumok másolatával együtt.


A nyolc évfolyamos gimnázium felvételi követelményei

Az általános iskola harmadik évfolyamának végén és a negyedik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat, tehát nem kell központi írásbeli vizsgára jelentkezni

A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:

 • magyar nyelv
 • irodalom
 • matematika
 • idegen nyelv

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,3-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:

A jelen tanévben,  ha az általános iskolai tanuló a középiskola kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára jelentkezik (pl. a 8 évfolyamos képzésre), természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülő egyénileg intézze a KIFIR felvételi lapok (jelentkezési lapok, tanulói adatlap) kitöltését. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján – a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Az egyéni jelentkezés menete a 2020/2021. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során ide kattintva, ezen a linken találhatják.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.

A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi. Ettől eltérő esetben egyéni jelentkezés benyújtására kerül sor. A felvételi lapok egyéni kitöltése az alábbiak szerint kezdeményezhető.

 • a) A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti, ha a jelentkező:
  • aa) a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik
  • ab) általános iskolája többcélú intézmény (általános iskolai mellett középfokú iskolai alapfeladatot is ellát), és a jelentkező a felvételi eljárás során nem kizárólag a saját intézményébe kíván jelentkezést benyújtani.
 • b) A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie, ha a jelentkezőnek jelenleg magyarországi általános iskolával nincs tanulói jogviszonya, azaz:
  • ba) a jelentkező jelenleg külföldi intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, vagy
  • bb) a jelentkező jelenleg egy magyarországi középfokú iskolával áll tanulói jogviszonyban.

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

A kitöltésben Harsányi János intézményvezető-helyettes segít (akár a Balassiban személyesen is), ezért kérjük, hogy előre egyeztessenek időpontot a 300-011-es központi számon.

A program használata során az alábbi eljárást kell követni:
1. Hozzanak létre egy felhasználói jogosultságot az Oktatási Hivatal honlapján. Amennyiben már korábban regisztráltak a fenti linken, ezt a lépést kihagyhatják, és a korábban létrehozott jogosultsággal használhatják a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programot.
2. A létrehozott jogosultsággal lépjenek be a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületére.
3. A program súgó gombjára kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a program felhasználói útmutatóját.
4. A felhasználói útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanuló(ka)t és jelentkezéseiket a programban. A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy jogosultsággal több tanuló jelentkezéseit is kezeljék.
5. A felhasználói útmutatóban leírt módon adhatják meg a tanuló

 • a. általános iskolájának adatait (nem kötelező)
 • b. személyes és értesítési adatait
 • c. tanulmányi adatait
 • d. továbbtanulási adatait (a megjelölni kívánt tanulmányi területeket, és ezek sorrendjét)

6. Fontos, hogy minden tanulót csak egyszer rögzítsenek a KIFIR rendszerben, és egy helyen rögzítsék az összes megjelölni kívánt tanulmányi területet. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amennyiben egy tanulót többször is rögzítenek a KIFIR rendszerben, úgy az akadályozza a tanuló adatainak és jelentkezéseinek feldolgozását.
7. Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók részére a középfokú felvételi eljárásban szükséges oktatási azonosító számot a program biztosítja a kitöltés során a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
8. A szükséges adatok megadása után az adatokat véglegesíteni kell, majd a programból ki kell nyomtatni a felvételi lapokat. (Kérjük, hogy a dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, vagy pdf formátumban mentve őrizzék meg a felvételi eljárás végéig.)
9. A felvételi lapokat írják alá, majd (célszerűen könyvelt postai küldeményként) legkésőbb 2020. február 19-én (éjfélig) adják postára

 • a. a jelentkezési lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba a jelentkezési lapon megjelölt cím(ek)re
 • b. a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694.

A jelentkezési lap és tanulói adatlap megküldésének határideje 2020. február 19.

A felvételi kérelmek feldolgozása:

 • a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
 • az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben részesítjük:
  • a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
  • azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
  • akinek a testvére a gimnázium tanulója
  • akinek testvére, szülője iskolánk diákja volt.

* A hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót – szülői hozzájárulással – írásban kérjük jelezni az általános iskola részéről, a jelentkezési lap elküldésével egy időben, a szükséges dokumentumok másolatával együtt.