Négy- és nyolc évfolyam

Tisztelt Jelentkezők!

Letölthetik a 8 évfolyamos gimnáziumi oktatásra jelentkező tanulók esetében használható KIFIR dokumentumcsomagot a következő linken:
Jelentkezési lap és adatlap

A dokumentumcsomag tartalmazza a középfokú beiskolázás felvételi lapjait (Jelentkezési lap és Tanulói adatlap), a kitöltési útmutatókat.

Kérjük, a felvételi lapokat minden esetben kétoldalas nyomtatványként nyomtassák ki.
A kitöltés előtt kérjük olvassák el a kitöltési útmutatókat!
A dokumentumcsomag Gimnáziumunk portáján kinyomtatva is elérhető!

A 4 évfolyamos gimnáziumi oktatásra jelentkező tanulók osztályfőnökei elektronikus jelentkezési lapot töltenek ki, amely lehetővé teszi a középiskolai felvételi jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok előállítását.

A felvételivel, kitöltéssel kapcsolatos esetleges kérdéseiket a balassi@balassi-bgy.sulinet.hu e-mail-címen, illetve a (35) 300-011-es telefonszámon tehetik fel, Horváth Anita nevelési igazgatóhelyettesnek.


A négy évfolyamos gimnázium felvételi követelményei

Az általános iskola hetedik évfolyamának végén és a nyolcadik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat, tehát nem kell központi írásbeli vizsgára jelentkezni.

A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • idegen nyelv
 • egy szabadon választott természettudományos tantárgy (biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia), amelyből a legjobb eredményt érte el a tanuló.

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,0-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot az általános iskola küldi meg a gimnáziumnak 2017. február 15-ig. A tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni 2017. február 15-ig.

A felvételi kérelmek feldolgozása:

 • a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
 • az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben részesítjük:
  • a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
  • azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
  • akinek a testvére a gimnázium tanulója
  • akinek testvére, szülője iskolánk diákja volt.

* A hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót – szülői hozzájárulással – írásban kérjük jelezni az általános iskola részéről, a jelentkezési lap elküldésével egy időben, a szükséges dokumentumok másolatával együtt.


A nyolc évfolyamos gimnázium felvételi követelményei

Az általános iskola harmadik évfolyamának végén és a negyedik évfolyamának félévekor elért tanulmányi átlag alapján vesszük fel a tanulókat, tehát nem kell központi írásbeli vizsgára jelentkezni

A tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból számítjuk:

 • magyar nyelv
 • irodalom
 • matematika
 • idegen nyelv

A fenti tantárgyak átlagának legalább 4,3-et el kell érnie.

A jelentkezés módja:

A jelentkezési lapot és tanulói adatlapot a gimnázium titkárságán és portáján lehet beszerezni vagy az iskola honlapjáról letölteni 2016 decemberétől. (www.balassi-bgy.sulinet.hu)

A kitöltött jelentkezési lapot a szülő közvetlenül megküldheti a gimnáziumba, nem szükséges aláírás az általános iskola részéről (20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 37.§ (2) bekezdés).

A kitöltött tanulói adatlapot szintén közvetlenül küldhetik a szülők a Felvételi Központba.

A jelentkezési lap és tanulói adatlap megküldésének határideje 2017. február 15.

A felvételi kérelmek feldolgozása:

 • a felvételi döntésnél tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a tanulókat,
 • az azonos átlagot elérő tanulók közül az ideiglenes felvételi jegyzék elkészítésénél előnyben részesítjük:
  • a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót*,
  • azt a tanulót, akinek lakóhelye Balassagyarmaton van,
  • akinek a testvére a gimnázium tanulója
  • akinek testvére, szülője iskolánk diákja volt.

* A hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót – szülői hozzájárulással – írásban kérjük jelezni az általános iskola részéről, a jelentkezési lap elküldésével egy időben, a szükséges dokumentumok másolatával együtt.