Érettségi jelentkezés

2016-01-26

 

erettsegibizonyitvany

Tisztelt érettségizni szándékozó diákok!

A jelentkezési határidő a 2016. tavaszi érettségikre 2016. február 15.

Jelentkezési lap a gimnázium portájáról illetve Harsányi János igazgató-helyettestől szerezhető be.

Az Nkt. 6. § (4) bekezdése szerint a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Tehát az érettségi vizsgák kezdetéig kell teljesíteni a közösségi szolgálatot, és abban az esetben, ha a vizsgázó ezt nem teljesíti, nem kezdheti meg – egyetlen vizsgatárgyból sem – az érettségi vizsgáit.

A magántanulóknak és az évismétlőknek is teljesíteniük kell a közösségi szolgálatot. A közösségi szolgálatra vonatkozó rendelkezés nem vonatkozik azokra a vizsgázókra, akik egy korábbi vizsgaidőszak előtt már befejezték a középiskolai tanulmányaikat, vagy már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal.

Vizsgajelentkezést visszavonni, megváltoztatni a jelentkezési határidő (február 15.) után – a vizsgaszabályzatban rögzített kivételektől eltekintve – nem lehet.

Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. A fizetendő vizsgadíj összege:

  • Ha a jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az OH számára (ez az összeg 2016-ban 17.000- Ft). Ezt az összeget a középiskolában kapott csekken kell befizetni.
  • Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az OH számára (ez az összeg 2016-ban 28.000- Ft).  Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját az OH számára kell befizetni. A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők. A vizsgadíj befizetése az OH számlájára történhet banki átutalással az alábbiak szerint:
    Jogosult neve: Oktatási Hivatal,
    számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.
TOVÁBB >