Felvételi információk, nyílt napok

2015-10-01

Kedves Diákok!

Ha egyetemen, főiskolán kívántok tovább tanulni, és emellett biztos nyelvtudás, informatikai ismeretek birtokában is akartok lenni, érdemes a
Balassi Bálint Gimnáziumot
választanotok!

Felvételi arányunk 75-80%.

Felvételi keretszámok:

 • A négy évfolyamos osztályba: 34+34 fő (két osztály)
 • A nyolc évfolyamos osztályba: 34 fő (egy osztály)
 • Az Arany János tehetséggondozó osztályba: 34 fő (egy osztály)

A Balassi Bálint Gimnázium OM azonosító kódja: 032284

Continue reading
TOVÁBB >

AJTP információk

2015-09-21

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden nyolcadikos tanuló, aki

 1. tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik és
 2. az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
  1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű, vagy
  2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  3. a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, vagy
  4. a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A pályázat benyújtási határideje: 2015.12.10.

További információk a 35-300-011-es telefonszámon Istvanovszki Róbertné nevelési igazgatóhelyettestől kaphatók.

TOVÁBB >