Tanév rendje

A Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium

munkaterve

a 2019/2020-as tanévre

Jogszabályi háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási
                               intézmények működéséről

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium

2019/2020-as tanév

A 2019/2020. tanévben a tanítási napok száma: 179 nap

A tanév kezdő napja:      2019. szeptember 2. (hétfő)

A tanév záró napja:         a 12. évfolyamon:       2020. április 30. (csütörtök)

az 5-11. évfolyamon: 2020. június 15. (hétfő)

A tanév első féléve:                  2020. január 24-ig (péntek) tart

Félévi értesítők kiadása:           2020. január 31-ig (péntek) osztályfőnöki órák keretében.

A szünetek időtartama:

Őszi szünet időpontja:                2019. október 28-tól 2019. október 31-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap:                2019. október 25. (péntek)

                   A szünet utáni első tanítási nap:                    2019. november 4. (hétfő)

Téli szünet időpontja:                  2019. december 23-tól 2020. január 3-ig

                   A szünet előtti utolsó tanítási nap:                 2019. december 20. (péntek)

     A szünet utáni első tanítási nap:                    2020. január 6. (hétfő)

Tavaszi szünet időpontja:            2020. április 9-től 2020. április 14-ig

                   A szünet előtti utolsó tanítási nap:                 2020. április 8. (szerda)

     A szünet utáni első tanítási nap:                    2020. április 15. (szerda)

Hivatalos ünnepek (munkaszüneti napok), melyek nem szünetre esnek

2019. október 23. (szerda) Nemzeti ünnep

2020. május 1. (péntek) Munka ünnepe

2020. június 1. (hétfő) Pünkösd

Tanítás nélküli munkanapok időpontja

2019. december 14. (szombat)

2020. május 4 – 7. (hétfő-kedd-szerda-csütörtök) Érettségi szünet

2020. május 8. (péntek) pályaorientációs tanítás nélküli munkanap

2020. június 15. (hétfő) DÖK-nap

Iskolai rendezvények

Időpont Ünnepség Felelős
2019. szept. 2. 8:00 Tanévnyitó ünnepség Horváth Anita (Tihanyi Róbert udvar)
2019. szept. 26. Nyelvek európai napja (iskolarádió) Mészáros Adrienn
2019. szept. 20. Suliderbi Mészáros Katalin
2019. október 1. A zene világnapja (iskolarádió) Csizmadia Kinga
2019. okt. 4. 7:50 Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapján (5.a, 6.a, 7.a) Hugyecz Tiborné (8.a)
2019. okt. 17. 17:00 Ünnepélyes gólyaavató (5.a, 9.b, 9/AJTP, 9.kny)     Jancsóné Zorván Zita Dudás Katalin Csábiné Gerbely Mária Lavaj Andrea Szalay Éva tornaterem, 10. évf. berendezi
2019. okt. 18. 14:00 Vidám gólyavetélkedő (5.a, 9.b, 9. kny, 9/AJTP, nekik 5 óra) Mészáros Katalin, DÖK
2019. október 22. 7:50 Iskolai megemlékezés az 1956. évi forradalomról és szabadságharcról (Műsor: 11. évfolyam) Tóthné Kócsák Edit (Tornaterem berendezése hétfő 7. óra testnevelés óra keretében)  
2019. okt. 23. Koszorúzás az 1956. évi forradalom és szabadságharc ünnepén (10.a, 10.b, 10.c) Szokolócziné Gál Beáta Gyarmatiné Rostás Ida Dr. Kerényiné Szabó Réka
2019. okt. 21-25. Halottak napi kegyeleti megemlékezés osztályfőnöki órák keretében Istvanovszki Róbertné
2019. nov. 4. Városi megemlékezés a forradalom és szabadságharc leveréséről (emelt történelem csoportok) Ruga Ilona Jancsóné Zorván Zita
2019. nov. 13. 1. óra A magyar nyelv ünnepe (iskolarádió) Medve Krisztina
2019. nov. 22. (b), 23. (c), 29. (d), 30. (a) Szalagavató ünnepségek (12.a, 12.b, 12.c, 12.d) Hegedűs Csaba Szlezákné Dóbiás Melinda Kajtorné Hollósi Erzsébet Koplányi Zoltánné
2019. dec. 3. 17:00 Szülők akadémiája Jancsóné Zorván Zita
2019. dec. 10. Emberi jogok napja (iskolarádió) Ruga Ilona
2019. dec. 20. 11 óra Iskolai karácsonyi ünnepség Varga Attila (6.a) (tornaterem ber.csütörtök délután)
2020. jan. 16. Mikszáth-ünnepség (városi rendezvény) Gyarmatiné Rostás Ida Dr. Fényes-Bók Szilvia
2020. jan. 19. Madách-ünnepség (11-12. évf. emelt magyar csoportok) Ádám Klára Gyarmatiné Rostás Ida
2020. jan. 22. Megemlékezés a Magyar Kultúra napján (iskolarádió) Heffterné Gáspár Lilla(11.d)  
2020. jan. 29. Megemlékezések a Civitas Fortissima ünnepén Jancsóné Zorván Zita
2020. febr. 5. A biztonságos internet napja (iskolarádió) Gúth Erik
2020. febr. 14. Balassi-nap Sport és egészséges életmód témakör Varga Attila + testnevelők
2020. febr. 21. Jótékonysági bál Csábiné Gerbely Mária Dr. Fényes-Bók Szilvia
2020. febr. 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira (iskolarádió) Brezanóczy István
2020. márc 2-6. Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét Diósi Katalin Horváthné Varga Ildikó
2020. márc. 6. Energiatakarékossági világnap (iskolarádió) Balázs Péter
2020. márc. 13. 1. óra Iskolai megemlékezés az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc ünnepe (9.évf.) Horváth Anita
2020. márc. 15. Koszorúzás, városi ünnepség (7-8.o.) Hugyecz Tiborné (8.a) Jancsóné Zorván Zita (7.a)
2020. márc. 23. A víz világnapja (iskolarádió) Szokolócziné Gál Beáta (10.a)
2020. márc. 23-27. Digitális témahét Harsányi János Szeles Anett
2020. ápr. 8. A költészet napja (iskolarádió) Dr. Fényes-Bók Szilvia
2020. ápr. 16. Megemlékezés a Holokauszt áldozatainak emléknapján (iskolarádió) Pénzes Attila (9.a)
2020. ápr. 20. A Föld napja (iskolarádió) Hauselné Bogdán Valéria
2020. ápr. 20-24. Fenntarthatósági témahét Bolla József Dr. Kerényiné Szabó Réka
2020. ápr. 30. 2-3. óra Bolondballagás Hegedűs Csaba Szlezákné Dóbiás Melinda Kajtorné Hollósi Erzsébet Koplányi Zoltánné
2020. máj. 2. 10 óra Ballagási ünnepség Gyarmatiné Rostás Ida Udvar: Harsányi J., Sorfal: Tihanyi R., Zászló: Lavaj A.
2020. máj. 29. Megemlékezés a magyar hősök emléknapján (iskolarádió) Mayer Csaba
2020. máj. 31. Megemlékezés a Katonatemetőben Mészáros Katalin, DÖK
2020. jún. 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján (iskolarádió) Trianoni megemlékezés emelt történelem csoportok Török Tünde (9.c)   Ruga Ilona Jancsóné Zorván Zita
2020. jún. 5. Környezetvédelmi világnap (iskolarádió) Hreskó József
2020. jún. 20. 9:00 Tanévzáró ünnepség Jávorné Barsi Boglárka (udvar: Tihanyi R.)


Érettségi vizsgák rendje

A 2019. évi októberi-novemberi érettségi vizsgák:

A vizsgára való jelentkezés határideje: 2019. szeptember 5. (csütörtök)

Felelős: Harsányi János

Írásbeli érettségi vizsgák közép- és emelt szinten:

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint

Szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten: 2019. november 7–11.

Szóbeli érettségi vizsgák középszinten: 2019. november 18–22.

A 2020. évi május-júniusi érettségi vizsgák rendje

A vizsgára való jelentkezés határideje: 2020. február 14. (péntek)

Írásbeli érettségi vizsgák közép- és emelt szinten:

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint

Szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten: 2020. június 6-15.

Szóbeli érettségi vizsgák középszinten: 2020. június 16-26.

Szóbeli érettségi vizsgák beosztása: 2020. június 16-26.

12.a osztály of.:Hegedűs Csaba                                            2020. június 16-17. (kedd-szerda)

12.b osztály of.: Szlezákné Dóbiás Melinda                         2020. június 18-19. (csütörtök-péntek)

12.c osztály of.: Kajtorné Hollósi Erzsébet                           2020. június 22-23. (hétfő-kedd)

12.d osztály of.: Koplányi Zoltánné                                      2020. június 24-25. (szerda-csütörtök)

Előrehozott érettségizők                                                        2020. június 26. (péntek)

A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése

Határidők Feladatok Felelős
2019. szept. 10. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezésről  
2019. szept. 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.  
2019. okt. 20 . A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében meghatározzák tanulmányi területeiket és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.  általános igazgatóhelyettes
2019. okt. 20 .   A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon felvételi eljárásuk rendjét  általános igazgatóhelyettes
2019. nov. 15. A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.  
2019. nov. 18-22. Regisztráció és jelentkezés a nyílt napokra általános igazgatóhelyettes
2019. nov. 26. K 8-12 Nyílt nap az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulóknak nevelési igazgatóhelyettes
2019. nov. 27. Sze 8-12 Nyílt nap a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkező tanulóknak nevelési igazgatóhelyettes
2019. dec 4. Sze 8-12 Nyílt nap a kéttannyelvű képzésre jelentkező tanulóknak nevelési igazgatóhelyettes
2019. dec.5.  Cs 8-12 Nyílt nap a négy évfolyamos képzésre jelentkező tanulóknak nevelési igazgatóhelyettes
2019. dec. 6. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.  
2019. dec. 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.  
2019. dec. 11. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jelentik a Hivatalnak a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.  általános igazgatóhelyettes
2020. jan. 17. Az Arany János Tehetséggondozó Programhoz tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.  AJTP programfelelős
2020. jan. 18. Az általános felvételi eljárás kezdete  
2020. jan. 18. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.  általános igazgatóhelyettes
2020. jan. 23. 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. általános igazgatóhelyettes
2020. jan. 25. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, pótló írásbelin részt vett tanulókkal.  AJTP programfelelős
2020. febr. 6. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. általános igazgatóhelyettes
2020. febr. 8. Az Arany János tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.  igazgató
2020. febr. 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak A 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak..  
2020. márc. 16. A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.  igazgató
2020. márc. 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.  
2020. márc. 23. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.  
2020. márc. 26. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.  
2020. ápr. 6. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.  
2020. ápr. 8. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak. igazgató
2020. ápr. 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak.  
2020. ápr. 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  igazgató
2020. máj. 11-22. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.  
2020. máj. 11-aug. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.  
2020. máj. 22. A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. igazgató
2020. jún. 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.  
2020. jún. 23. 8:00 Beiratkozás az 5.a, 9.b, 9.kny és 9/AJTP osztályok tanulóinak. nevelési igazgatóhelyettes
2020. jún. 23. 8:00 Szintfelmérés angol nyelvből a 9.b (angol nyelvet tanuló diákok), 9.kny osztályok tanulóinak. nevelési igazgatóhelyettes
2020. jún. 23. 10:00 Szülői értekezlet a nyolc évfolyamos képzésre beiratkozó tanulók szüleinek igazgató  
2020. jún. 23. 11:00 Szülői értekezlet a négy évfolyamos és két tanítási nyelvű képzésre beiratkozó tanulók szüleinek igazgató  
2020. jún. 23. 12:00 Szülői értekezlet az Arany János Tehetséggondozó Programba beiratkozott tanulók szülei részére. igazgató, AJTP programfelelős

Országos és helyi mérések rendje

Bemeneti mérés (olvasás-szövegértés és matematikai gondolkodás)

2019. szept. 3. kedd 8:00                         Felelős: Hegedűs Csaba

Érintett osztályok:

5.a (szövegértés, matematikai gondolkodás)                      of.: Dudás Katalin

eDia méréssel (Kapcsolattartó: Hegedűs Csaba)

9.b (szövegértés)                                                     of.: Csábiné Gerbely Mária

9. kny (szövegértés)                                                of.: Szalay Éva

9/AJTP (szövegértés, matematika)                         of.: Lavaj Andrea

Javítás-értékelés határideje: 2019. szeptember 9. (hétfő)

Az értékelés megbeszélése, a fejlesztő program megtervezése: 2019. szeptember 17. (kedd)

Országos kompetenciamérés:

2020. május 27. szerda 8:00                              Felelős: Hegedűs Csaba

A mérésben résztvevő osztályok:

6.a                   of.: Varga Attila

8.a                   of.: Hugyecz Tiborné

10.a                 of.:Szokolócziné Gál Beáta

10.b                of.: Gyarmatiné Rostás Ida

9.c                   of.: Török Tünde

9.d (AJTP)      of.: Horváth Anita

2019. nov. 22.: A méréshez szükséges adatok elküldése a Hivatalnak

2021. febr. 26. A Hivatal országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít.

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.

Országos idegen nyelvi mérés:

2020. május 20. szerda               Felelős: Hegedűs Csaba

Érintett osztályok:

6.a of. Varga Attila

8.a of.: Hugyecz Tiborné

2019. nov. 22.: A méréshez szükséges adatok elküldése a Hivatalnak.

2020. jún. 10.: Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatainak elküldése                        a Hivatal részére.

       Az eredmények közzététele idegen nyelvenként és évfolyamonként az iskola honlapján

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

2020. jan. 8. és 2020. ápr. 24. között                                 Felelős: Tihanyi Róbert

Érintett osztályok: Minden évfolyam minden osztálya

2019. okt. 16.: A mérés ütemtervének elkészítése

2020. máj.29.: A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT informatikai rendszerébe.

2020. jún. 15.: Írásbeli beszámoló készítése az eredményekről.

Helyi vizsgák rendje

Belső vizsgák:

2020. május 5-6.: 10. évfolyam

Osztályozó vizsgák                                            Felelős: nevelési igazgatóhelyettes

2019. dec. 5.: Jelentkezési határidő félévi osztályozó vizsgára

2020. jan. 7.: Félévi osztályozó vizsga

2020. jan. 8.: Jelentkezés osztályozó vizsgára az előrehozott érettségire készülőknek

2020. ápr. 21.: Osztályozóvizsga az előrehozott érettségire készülőknek

2020. ápr. 30.: Jelentkezési határidő év végi osztályozó vizsgára

2020. jún. 9.: Év végi osztályozó vizsga

Javítóvizsgák:                                        Felelős: nevelési igazgatóhelyettes

2020. aug. 25.: Év végi elégtelen osztályzat esetén

Különbözeti vizsgák:                            Felelős: nevelési igazgatóhelyettes

2019. dec. 5.: Jelentkezési határidő félévi különbözeti vizsgára

2020. jan. 7.: Félévi különbözeti vizsga

2020. jún.15: Jelentkezési határidő év végi különbözeti vizsgára

2020. aug. 25.: Év végi különbözeti vizsga

Kapcsolattartás a szülőkkel

Szülői értekezlet                                Felelős: igazgató és osztályfőnökök

2019. okt.8. (kedd) 16:30                                   17:00 kilencedik évfolyamon tanulók szüleinek (közösségi szolgálat) minden osztályban
2020. febr. 4.(kedd) 16:30                                    17:00 tizedik évfolyamon tanulók szüleinek (emelt szintű képzések) minden osztályban
2020. jún. 23. (kedd) 12:00 az Arany János Tehetséggondozó Programba újonnan beiratkozott tanulók szüleinek
2020. jún. 23.(kedd) 10:00 a nyolc évfolyamos osztályba beiratkozott tanulók szüleinek
2020. jún. 23.(kedd) 11:00 a négy évfolyamos illetve a nyelvi előkészítő osztályba beiratkozott tanulók szüleinek

Szükség és igény szerint további időpontokban is tarthat az osztályfőnök szülői értekezletet.

Fogadóóra                                         Felelős: nevelési igazgatóhelyettes és szaktanárok

2019. nov. 5. (kedd) 15:00-17:00 minden osztályban
2019. dec. 3. (kedd) 15:00-17:00 5-8. évfolyam osztályaiban
2020. márc. 3. (kedd) 15:00-17:00 minden osztályban
2020. ápr. 7. (kedd) 15:00-17:00 5-8. évfolyam osztályaiban

Az igazgatóság ügyeleti rendje

Dr Fényes-Bók Szilvia intézményvezető Csütörtök       8-16h
Istvanovszki Róbertné nevelési intézményvezető-helyettes Kedd             8-16h Péntek            8-16h
Harsányi János általános intézményvezető-helyettes Hétfő             8-16h Szerda            8-16h


Osztály-és évfolyammegbeszélések                                                 Felelősök: osztályfőnökök

A tervezetteken kívül amennyiben az osztályfőnök megoldandó problémát, feladatot érzékel az osztályával kapcsolatban, tanévente legalább egyszer osztálymegbeszélést hív össze, melyen az osztályában tanító kollégák vesznek részt.

Időpont Osztályok Témája
2019. szept. 17. 9.AJTP of.: Lavaj Andrea beilleszkedés, első tapasztalatok
9.kny of.: Szalay Éva
2019. szept. 24. 5.a of.: Dudás Katalin
9 b: of: Csábiné Gerbely Mária
2019. okt.15. 6.a of.: Varga Attila jövőkép
7.a of.: Jancsóné Zorván Zita
8.a of.: Hugyecz Tiborné
2019. nov. 12. 11.a of.: Diósi Katalin az emelt szintű képzések választásának tanulságai
11. b of.: Jávorné Barsi Boglárka
11.c of.: Tóthné Kócsák Edit
11.d of.:Heffterné Gáspár Lilla
2019. nov. 19. 9/kny of:: Szalay Éva a kéttannyelvű képzés
9.c of.: Török Tünde
2020. jan. 21. 9/kny of.: Szalay Éva félévi értékelések
9.c of.: Török Tünde
2020. febr. 25. 10.a of.: Szokolócziné Gál Beáta emelt szintű képzés választások  
10.b of.: Gyarmatiné Rostás Ida
10.c of.: Dr Kerényiné Szabó Réka
2020. márc. 17. 12.a of.: Hegedűs Csaba felvételi
12.b of.: Szlezákné Dóbiás Melinda
12.c of.: Kajtorné Hollósi Erzsébet
12.d of. Koplányi Zoltánné
2020. márc. 24. 9/kny of.: Szalay Éva egyéni teljesítmények
9.c of.: Török Tünde
2020. márc. 31. 9.a of.: Pénzes Attila teljesítményértékelés
9.b of.: Csábiné Gerbely Mária
9.c of.: Török Tünde
9.d of. Horváth Anita

Iskolai közösségek kapcsolattartásának rendje

Feladat Felelős(ök) Időpont
Igazgatósági megbeszélések intézményvezető feladatoktól függően hétfőnként 845  -930
Iskolavezetőségi megbeszélések intézményvezető feladatoktól függően hétfőnként 940-1025
Nevelőtestületi munkaértekezlet intézményvezető feladatoktól függően keddenként 1430
Félévzáró értekezletek intézményvezető 2020. febr. 4. (kedd) 1430 2020. jún. 26. (péntek) 900
Osztályozó értekezletek intézményvezető 2020. jan. 24. (péntek) 1430 2020. ápr. 30. (csütörtök) 14 30 2020. jún. 15.(hétfő) 1100
Tájékoztató értekezletek intézményvezető 2019. okt. 8. (kedd)1430 2019. dec. 10. (kedd) 1430 2020. márc. 10. (kedd) 1430 2020. máj. 19. (kedd) 1430
SZMK választmányának, Intézményi Tanács és az igazgatóságnak a megbeszélései   SZMK elnök, Intézményi Tanács elnök intézményvezető 2019. szept. 3. (kedd) 1600 2020. febr. 11. (kedd) 16:00  
Iskolai diákönkormányzat megbeszélései IDB patronáló tanár IDB elnök   havonként: hétfő 1430
Iskolai diákönkormányzat és az igazgatóság megbeszélései intézményvezető nevelési int.vez. h. IDB patronáló tanár IDB elnök 2019. szeptember 10. (kedd) 1400 2020. március 10. (kedd) 1400
Osztályszintű megbeszélések osztályfőnökök heti osztályfőnöki órák

Az iskolarádió működése

Heti rendszerességgel híradás az iskolai közösséget érintő eseményekről (versenyeken való részvétel, eredmények), ünnepi megemlékezések megszervezése, névnapi köszöntések, mozgósítás egy-egy eseményre, zenei összeállítások közvetítése.

Az iskolarádió szerkesztőségének tanári felelősei: Csizmadia Kinga

Éves műsorterv:

Dátum: Téma: Felelős:
2019. szept. 26. Nyelvek európai napja Mészáros Adrienn
2019. október 1. A zene világnapja Csizmadia Kinga
2019. nov. 13. 1. óra A magyar nyelv ünnepe Medve Krisztina
2019. dec. 10. Emberi jogok napja Ruga Ilona
2020. jan. 22. Megemlékezés a Magyar Kultúra napján Heffterné Gáspár Lilla  
2020. febr. 5. A biztonságos internet napja Gúth Erik
2020. febr. 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira Brezanóczy István
2020. márc. 6. Energiatakarékossági világnap Balázs Péter
2020. márc. 23. A víz világnapja Szokolócziné Gál Beáta
2020. ápr. 8. A költészet napja Dr Fényes-Bók Szilvia
2020. ápr. 16. Megemlékezés a Holokauszt áldozatainak emléknapján Pénzes Attila
2020. ápr. 20. A Föld napja Hauselné Bogdán Valéria
2020. máj. 24. Megemlékezés a magyar hősök emléknapján Mayer Csaba
2020. jún. 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján Török Tünde
2020. jún. 5. Környezetvédelmi világnap Hreskó József

A közösségi szolgálat szervezésének szabályai

2016. jan. 1-től az érettségi megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Közösségi szolgálat megkezdésének időpontja: 9. évfolyam szeptember 1.

                                   befejezésének időpontja 12. évfolyam április 30.

Kapcsolattartásért felelős igazgatóhelyettes: Istvanovszki Róbertné.

A közösségi szolgálat dokumentálása az osztályfőnökök feladata.

Versenyekre történő felkészítés és ütemterv

Tanulmányi versenyek

Az iskola tanulói részt vesznek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott

 • Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV),

 illetve az OH által meghirdetett versenyeken:

 • Nógrád Megyei Középiskolai Rajzverseny
 • Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny
 • Országos Angol Nyelvi Verseny
 • Országos Történelem Tanulmányi versenye
 •  „Szép magyar beszéd” Verseny (5-8. és 9-10. évfolyam)
 • Savaria Országos Történelem Tanulmányi Verseny
 • Országos Német Nyelvi Verseny 7-8. osztályosoknak
 • Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny
 • Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
 • Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
 • „Tiszán innen Dunán túl” Országos Népdaléneklési Minősítő Verseny
 • Nógrád Megyei Peák István Matematikaverseny
 • Nógrád Megyei Hatvani István Matematikaverseny
 • Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Verseny
 • Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-földtan Verseny
 • Hevesy György Országos Kémia Verseny
 • Herman Ottó Országos Biológia Verseny
 • Nógrád Megyei Komplex Művészeti Verseny
 • Kaán Károly Országos Természet- és környezetismereti Verseny
 • „Édes anyanyelvünk” Nyelvhasználati Verseny
 • Nógrád megyei Általános Iskolai Rajzverseny

Azon egyetemek tanulmányi versenyein, melyekkel a gimnázium partneriskolai kapcsolatban áll.

Rendszeresen részt veszünk az alábbi versenyeken:

Matematika tantárgyból

 • Zrínyi Ilona Matematika Verseny
 • Arany Dániel Matematika Verseny
 • Kenguru Matematika Verseny
 • Kalmár László Matematika Verseny
 • Varga Tamás Matematika Verseny
 • Arany János Matematika Verseny
 • KÖMAL Matematika Verseny
 • Bolyai Matematika Csapatverseny
 • Bendegúz Gyermek-és ifjúsági Akadémia

Fizika tantárgyból

 • Öveges József Fizika Verseny
 • Jedlik Ányos Fizika Verseny
 • MOZAIK  tanulmányi verseny

Informatika tantárgyból:

 • Gábor Dénes Országos Számítástechnikai Emlékverseny
 • Logo Számítástechnikai Verseny
 • Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny
 • Informatika Verseny AJTP /Kaposvár/

Természettudományos tantárgyakból:

 • Környezetvédelmi Verseny AJTP
 • Országos Egészségverseny
 • Országos Elsősegélynyújtó Verseny
 • MOZAIK  tanulmányi verseny

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:

 • Implom József Helyesírási Verseny
 • „Aranytoll” Helyesírási Verseny
 • Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia Nyelv-Ész Verseny
 • Széchenyi István Retorika Verseny
 • Ordass Lajos Retorika Verseny
 • Eötvös József Országos Szónokverseny
 • Arany János Irodalmi Verseny
 • Aurél-napi Szavalóverseny
 • Sajó Sándor versmondó verseny
 • Mikszáth Kálmán prózamondó verseny
 • Madách-Mikszáth vers- és prózamondó verseny
 • Bolyai anyanyelvi csapatverseny

Történelemből:

 • Civitas Fortissima Vetélkedő

Idegen nyelvekből:

 • Mentors Idegen Nyelvi Verseny
 • Civilizációs Vetélkedő
 • Idegennyelvi Verseny AJTP /Pápa/
 • Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia

Művészeti Versenyek

 • Iskolai kórusok versenye
 • „Éneklő ifjúság” Minősítő Hangverseny
 • Pécsi Művészeti Fesztivál
 • Tömörkény István Alkotói Pályázat
 • „Bonyhádi szellemi zsendülés”

Sportversenyek

 • Diákolimpia
 • Ipoly Kupa (az Ipolysági Magyar Tanítási nyelvű Gimnáziummal testvériskolai kapcsolat)
 • „Gymnasion” Sporttalálkozó /Bonyhád, AJTP/
 • AJTP Országos Sakk-kupa
 • Fair Play Cup

Táborok, találkozók

 • Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Parlament
 • Beszélni nehéz! körök országos találkozója
 • Anyanyelvi Ifjúsági Tábor
 • Anyanyelvi versenyek előkészítő tábora
 • Nyári tábor
 • Szegedi Tudós Akadémia (Szeged, Gödöllő)

Kiemelt feladatok

 1. Kapcsolattartási folyamatok szervezése
 • szülőkkel (e-napló, szülői értekezletek formái, Szülők Akadémiája)
 • társintézményekkel (e-napló vezetése a kollégiummal, általános iskolákkal – beiskolázás, tankerületi központtal)
 • kollégákkal (szakmai fórumok, nyílt napok, kirándulási programok)
 • diákokkal (DÖK, témanap )
 • Az értékelés feladatkörei
 • intézményi önértékelés folytatása:

Bolla József

Dienes Katalin

Dudás Katalin

Istvanovszki Róbertné

Janik Réka

Mayer Csaba László

Medve Krisztina

Mészáros Katalin

Pénzes Attila

Szalay Éva

Varga Attila

 • pedagógus értékelés
Pedagógus I. Petrovicsné Telek Zsuzsanna Csizmadia Kinga Medve Krisztina
Pedagógus II. Balázs Péter Pénzes Attila Török Tünde Varga Attila
 • Környezetvédelem
 • A Balassi Tehetségműhely hatékony működtetése

Balassagyarmat, 2019. augusztus 30.

Szövegdoboz: Záró rendelkezések


A Balassagyarmati Balassi Balint Gimnázium Munkatervét a szülői munkaközösség, az
iskolaszék, az intézményi tanács és a diákönkormányzat véleményezte, a benne
foglaltakkal egyetért, módosító javaslatot nem tett.
Szövegdoboz: A Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium Munkatervét a nevelőtestület elfogadta. Az
elfogadást a nevelőtestület egyhangúlag szavazattal megerősítette. /Jelenléti ív
mellékelve./
Szövegdoboz: Kelt: Balassagyarmat, 2019. augusztus 30.
Szövegdoboz: igazgat6
Szövegdoboz: Balassagyarmat, 2019. augusztus 30.