Tanév rendje

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium munkaterve

2016/2017-es tanév

 

A 2016/2017. tanévben a tanítási napok száma: 181 nap

A tanév kezdő napja:      2016. szeptember 1. (csütörtök)

A tanév záró napja:         a 12-13. évfolyamon: 2017. május 4. (csütörtök)

az 5-11. évfolyamon: 2017. június 15. (csütörtök)

 

A tanév első féléve:                  2017. január 20-ig (péntek) tart

 

Félévi értesítők kiadása:           2017. január 27-ig (h-p) osztályfőnöki órák keretében.

 

A szünetek időtartama:

 

Őszi szünet időpontja:                2016. november 2 -től 2016. november 4-ig

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:                2016. október 28. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap:                    2016. november 7. (hétfő)

Téli szünet időpontja:                  2016. december 22-től 2017. január 2-ig

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:                 2016. december 21. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:                    2017. január 3. (kedd)

Tavaszi szünet időpontja:            2017. április 13-tól 2017. április 18-ig

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap:                 2017. április 12. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap:                    2017. április 19. (szerda)

 

Hivatalos ünnepek (munkaszüneti napok), melyek hétköznapra esnek

 

 1. március 15. (szerda) Nemzeti ünnep
 2. június 5. (hétfő) Pünkösd hétfő

 

Tanítás nélküli munkanapok időpontja

 

 1. október 15. (szombat) Nevelési értekezlet
 2. május 8- 12. (hétfő-kedd-szerda-csütörtök-péntek) Érettségi szünet

 

 

 

 

Iskolai rendezvények

 

Időpont Ünnepség Felelős
2016. szept.  8:00 Tanévnyitó ünnepség Pásztor Sándorné
2016. okt. 6.

1. óra

Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapján (5.a, 6.a, 7.a)  (8.a) Diósi Katalin

Vidomusz Béláné

2016. okt. 8. Családi nap osztályfőnökök
2016. okt. 13. 17:00 Ünnepélyes gólyaavató (5.a, 9.b, 9. c, 9/AJTP) osztályfőnökök

Tóthné Kócsák Edit

2016. okt. 14. Vidám gólyaavató (5.a, 9.b, 9. c, 9/AJTP) osztályfőnökök
2016. október 21. TÉMANAP 1956 –ról a 11-12. évfolyam részére, iskolai ünnepély Jancsóné Zorván Zita
2016. okt. 23. Koszorúzás az 1956. évi forradalom és szabadságharc ünnepén

(10.a, 10.b, 10.c)

osztályfőnökök
2016. okt. 28. Halottak napi kegyeleti megemlékezés (DÖK) Mészáros Katalin
2016. nov. 4. Városi megemlékezés a forradalom és szabadságharc leveréséről (emelt történelem csoportok) 12. évf. emelt történelem

Ruga Ilona, Pénzes Attila

2016. nov. 14. 1. óra A magyar nyelv ünnepe (iskolarádió) Pásztor Sándorné
2016. dec. Szalagavató ünnepségek

(12.a, 12.b, 12.c, 12.d)

végzős osztályok osztályfőnökei
2016. dec. 21. 11:00 Karácsonyi ünnepség Széles Zoltán (6.a) Tóthné Kócsák Edit
2017. jan. 16. Mikszáth-ünnepség (városi rendezvény) Pásztor Sándorné
2017. jan. 22. Madách-ünnepség

(11-12. évf. emelt magyar csoportok)

Ádám Klára
2017. jan. 23. Megemlékezés a Magyar Kultúra napján (iskolarádió) Heffterné Gáspár Lilla

Dr Fényes-Bók Szilvia

2017. jan. 27. Balassi-nap: délután farsangi felvonulás, este farsangi bál Mészáros Katalin
2017. jan. 29. Megemlékezések a Civitas Fortissima ünnepén Jancsóné Zorván Zita
2017. febr. 13. Bálint napi szavalóverseny Pásztor Sándorné, Ádám Klára
2017. febr. 17. Jótékonysági bál Dr Fényes-Bók Szilvia, Gaálné Versényi Judit, Csábiné G.M.
2017. febr. 24. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira (iskolarádió) Pénzes Attila
2017. márc. 6-10. Témahét: pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete Diósi Katalin
2017. márc. 14. 1. óra Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc ünnepe 9. évf. osztályfőnökök, Horváth Anita

 

2017. márc. 15. Koszorúzás, városi ünnepség (7-8.o.) Szokolóciné Gál Beáta
2017. április 3-7. Digitális témahét
2017. ápr. 11. A költészet napja osztályfőnökök, Gaálné Versényi Judit
2017. ápr. 12. Megemlékezés a Holokauszt áldozatainak emléknapján (iskolarádió) Vidomusz Béláné
2017. máj. 5. 2-3. óra Bolondballagás érintett osztályfőnökök
2017. máj. 6. Ballagási ünnepség Mészáros Adrienn
2017. máj. 26. Megemlékezés a magyar hősök emléknapján (iskolarádió) Ruga Ilona
2017. máj. 28. Megemlékezés a Katonatematőben DÖK
2017. jún. 2. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján (iskolarádió)

Trianoni megemlékezés

emelt történelem csoportok

 

 

Jancsóné Zorván Zita

 

2017. jún. 4.
2017. jún. 24. 8:00 Tanévzáró ünnepség Ádám Klára

 

 

Érettségi vizsgák rendje

 

A 2016. évi októberi-novemberi érettségi vizsgák:

A vizsgára való jelentkezés határideje: 2016. szeptember 5. (hétfő)

 

Írásbeli érettségi vizsgák közép- és emelt szinten:

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint

 

Szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten: 2016. november 10–14.

 

Szóbeli érettségi vizsgák középszinten: 2016. november 22. 8:00

 

Vezetőségi tag: Harsányi János

 

 

A 2016. évi május-júniusi érettségi vizsgák rendje

A vizsgára való jelentkezés határideje: 2017. február 15. (szerda)

Írásbeli érettségi vizsgák közép- és emelt szinten:

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint

 

Szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten: 2017. június 8–15.

Szóbeli érettségi vizsgák középszinten: 2017. június 19–30.

 

Szóbeli érettségi vizsgák beosztása: 2017. június 13-24.

12.a osztály of.: Jancsóné Zorván Zita   201. június 19-21. (hétfő-szerda)

Vezetőségi tag:

12.b osztály of.: Trenyik Jánosné           2017. június 22-23. (csütörtök-péntek)

Vezetőségi tag:

12.c osztály of.: Balázs Péter        2017.június 26-28. (hétfő-szerda)

Vezetőségi tag:

12.d osztály of.: Sziládi Krisztina          2017. június 29-30. (csütörtök-péntek)

Vezetőségi tag:

 

 


 

A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése

 

Határidők Feladatok Felelős
2016. szept. 12. A minisztérium pályázatot ír ki az AJTP-ba történő jelentkezésről.
2016. szept.-okt. Falujárás: a környező iskolákban tartott szülői értekezletek meglátogatása.  AJTP programfelelős
2016. szept. 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2016. okt. 20 . A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és megküldik a Felvételi Központnak.  általános igazgatóhelyettes
A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a KIR-ben.  általános igazgatóhelyettes
2016. nov.15. 8:00-12:00 Nyílt nap és tájékoztató szülői értekezlet az AJTP-ba jelentkező diákoknak és szüleiknek  igazgató
2016. nov. 15. A Hivatal közzéteszi a központi felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.
2016. nov.16  8:00-12:00 Nyílt nap és tájékoztató szülői értekezlet a négy évfolyamos gimnáziumba  jelentkező diákoknak és szüleiknek  igazgató
2016. nov. 17. Nyílt nap és tájékoztató szülői értekezlet a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező diákoknak és szüleiknek  igazgató
2016. dec. 02. (péntek) 18:00 Szülők akadémiája
2016. dec. 09. A tanulók jelentkezése az AJTP –ba történő jelentkezés esetén a pályázatban megjelölt intézménybe.
2016. dec. 13. Az AJTP –ra történő pályázatok benyújtása.
2016. dec. 14. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jelentik a Hivatalnak a feladatlapigényüket.  általános igazgatóhelyettes
2017. jan. 20. Az AJTP-hez tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.  AJTP programfelelős
2017. jan. 21. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga az AJTP-ba jelentkezők számára.  nevelési igazgatóhelyettes
2017. jan. 26. 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák. nevelési igazgatóhelyettes
2017. jan. 27. Az AJTP-ba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, pótló írásbelin részt vett tanulókkal.  AJTP programfelelős
2017. febr. 09. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. általános igazgatóhelyettes
2017. febr. 09. Az AJTP -ban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.  igazgató
2017. febr. 15. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.
2017. márc. 10. A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.  igazgató
2017. márc. 16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.
2017. márc. 20. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2017. márc. 23. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
2017. ápr. 04. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2017. ápr. 07. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak. igazgató
2017. ápr. 19. A Hivatal kialakítja a végeredményt.
2017. ápr. 26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  igazgató
2017. máj. 08-19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2017. máj. 08-aug. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2017. jún. 24 8:00-12:00.szerda Beiratkozás (szintfelmérés)  az 5.a, 9.b és 9/AJTP osztályok tanulóinak nevelési igazgatóhelyettes
2016. jún. 24. 11:00 Szülői értekezlet a beiratkozott tanulók szüleinek. igazgató

 

 

Országos és helyi mérések rendje

Bemeneti mérés (olvasás-szövegértés és matematikai gondolkodás)

 1. szept. 5. hétfő 8:00 Felelős: Hegedűs Csaba

Érintett osztályok:

5.a                of.: Hugyecz Tiborné

9.b                of.: Szlezákné Dóbiás Melinda

 1. c of.: Kajtorné Hollósi Erzsébet

9/AJTP         of.: Heffterné Gáspár Lilla

Javítás-értékelés határideje: 2016. szeptember 20. (kedd)

 

Az értékelés megbeszélése, a fejlesztőprogram megtervezése évfolyammegbeszélések keretében.

 

Országos kompetenciamérés:

 1. május 24. szerda 8:00 Felelős: Hegedűs Csaba

A mérésben résztvevő osztályok:

6.a                   of.: Széles Zoltán

8.a                   of.: Diósi Katalin

10.a                 of.:Csábiné Gerbely Mária

10.b                of.: Horváthné Varga Ildikó

9.d (AJTP)      of.: Koplányi Zoltánné

 1. nov. 25.: A méréshez szükséges adatok elküldése a Hivatalnak
 2. febr. 28. A Hivatal országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít.

.

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.

 

Országos idegen nyelvi mérés:

 1. május 17. szerda Felelős: Kajtorné Hollósi Erzsébet

Érintett osztályok:

6.a of. Szééles Zoltán

8.a of.: Diósi Katalin

 1. nov. 25.: A méréshez szükséges adatok elküldése a Hivatalnak.
 2. jún. 16.: Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatainak elküldése a Hivatal részére.
 3. jún. 16. Az eredmények közzététele idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva

a honlapon

 


 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

 1. jan. 9. és 2017. ápr. 30. között Felelős: Széles Zoltán

Érintett osztályok: Minden évfolyam minden osztálya

 1. okt. 16.: A mérés ütemtervének elkészítése
 2. jún. 1. A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT informatikai rendszerébe.
 3. jún. 15.: Írásbeli beszámoló készítése az eredményekről.

 

Helyi vizsgák rendje

Osztályozó vizsgák                                       Felelős: nevelési igazgatóhelyettes

 1. nov. 28.: Jelentkezési határidő félévi osztályozóvizsgára
 2. jan. 4.: Félévi osztályozóvizsga
 3. jan. 10.: Jelentkezés osztályozóvizsgára az előrehozott érettségire készülőknek
 4. ápr. 20.: Osztályozóvizsga az előrehozott érettségire készülőknek
 5. máj. 2.: Jelentkezési határidő év végi osztályozóvizsgára
 6. jún. 7.:Év végi osztályozóvizsga

 

Javítóvizsgák:                                               Felelős: nevelési igazgatóhelyettes

 1. aug. 23. Év végi elégtelen osztályzat esetén

 

Különbözeti vizsgák:                                   Felelős: nevelési igazgatóhelyettes

 1. nov. 29.: Jelentkezési határidő félévi különbözeti vizsgára
 2. jan. 5.: Félévi különbözeti vizsga
 3. máj. 3.: Jelentkezési határidő év végi különbözeti vizsgára
 4. aug. 23.:Év végi különbözeti vizsga

 

Beszámoló                                         Felelős: nevelési igazgatóhelyettes

 1. jún. 15.: Jelentkezés beszámolóra
 2. aug. 23. Beszámoló

 


 

Kapcsolattartás a szülőkkel

 

Szülői értekezlet                                Felelős: igazgató és osztályfőnökök

 

2016. szept. 23. (péntek) 17:00 minden osztályban
2016. okt. 29. (szombat) 10:00 az AJTP-be jelentkezni kívánó tanulók szüleinek
2016. nov. 11. (péntek) 17:00 a négyévfolyamos gimnáziumba jelentkezni

kívánó tanulók szüleinek

2016. nov. 18. (péntek) 17:00 a nyolcévfolyamos gimnáziumba jelentkezni

kívánó tanulók szüleinek

2017. febr. 10. (péntek) 17:00 minden osztályban
2017. jún. 23. (péntek) 11:00 az újonnan beiratkozott tanulók szüleinek

 

Szükség és igény szerint további időpontokban is tarthat az osztályfőnök szülői értekezletet.

 

Fogadóóra                                         Felelős: nevelési igazgatóhelyettes és szaktanárok

 

2016. nov. 25. (p) 16:00-18:00 minden osztályban
2017. febr. 10. (p) 15:00-19:00 minden osztályban

 

 

Osztály-és évfolyammegbeszélések                                                     Felelősök: osztályfőnökök

 

 

A tervezetteken kívül amennyiben az osztályfőnök megoldandó problémát, feladatot érzékel az osztályával kapcsolatban, tanévente legalább egyszer osztálymegbeszélést hív össze, melyen az osztályában tanító kollégák vesznek részt.

 

 

Időpont Osztályok Témája
2016. okt. 4. 5.a of.: Hugyecz Tiborné

 

beilleszkedés
6.a of.: Széles Zoltán első tapasztalatok
2016. nov. 8.  

9. AJTP of.: Heffterné Gáspár Lilla

teljesítményértékelés
2016. nov. 22. 9. a of.: Hegedűs Csaba a tanév tapasztalatai
9. b of.: Szlezákné Dóbiás Melinda
9. c of.: Kajtorné Hollósi Erzsébet
2016. dec. 6. 12.a of.: Jancsóné Zorván Zita felvételi
12.b of.: Trenyik Jánosné
12.c of.: Balázs Péter
12. d of.:Sziládi Krisztina
2017. jan. 10. 7. a of.: Szokolócziné Gál Beáta jövőkép
8. a of.: Diósi Katalin
2017. febr. 14. 10.a of.: Csábiné Gerbely Mária  

emelt szintű képzés választások

 

10.b of.: Horváthné Varga Ildikó
2017. márc. 7. 10.c of.: Lavaj Andrea
9. d of.: Koplányi Zoltánné teljesítményértékelés
2016. márc. 21. 11.a of.: Ádám Klára emelt szintű képzések választásának tanulságai
11.b of.: Mészáros Adrienn
11.c of.: Hodossyné Bereczk Erna

 

 

 

 

Az igazgatóság ügyeleti rendje

 

Dr Fényes-Bók Szilvia

igazgató

Szerda            7-17h
Horváth Anita

nevelési igazgatóhelyettes

Hétfő             7-17h

Péntek            7-17h

Harsányi János

általános igazgatóhelyettes

Kedd             7-17h

Csütörtök       7-17h

 

 

Iskolai közösségek kapcsolattartásának rendje

 

 

Feladat Felelős(ök) Időpont
Igazgatósági megbeszélések igazgató feladatoktól függően
Iskolavezetőségi megbeszélések igazgató feladatoktól függően

hétfőnként 940-1025

Nevelőtestületi munkaértekezlet igazgató feladatoktól függően

keddenként 1430

Iskolaszék, SZMK választmányának, Intézményi Tanács és az igazgatóságnak a megbeszélései

 

SZMK elnök,

Intézményi Tanács elnök

Iskolaszék elnök

igazgató

2016. augusztus 22. (hétfő) 16h

2016. október 7. (péntek) 16h

2017. január 23. (hétfő) 16h

 

Iskolai diákönkormányzat megbeszélései IDB patronáló tanár

IDB elnök

 

havonként: hétfő 1430
Iskolai diákönkormányzat és az igazgatóság megbeszélései igazgató

nevelési igh.

IDB patronáló tanár

IDB elnök

2016. szeptember 12. (hétfő) 14h

2017. január 9. (hétfő) 14h

2017. április 10. (hétfő) 14h

Osztályszintű megbeszélések osztályfőnökök

tanulók

heti osztályfőnöki órák

        


 

Az iskolarádió működése

 

Heti rendszerességgel híradás az iskolai közösséget érintő eseményekről (versenyeken való részvétel, eredmények), ünnepi megemlékezések megszervezése, névnapi köszöntések, mozgósítás egy-egy eseményre, nagyszünetekben zenei összeállítások közvetítése.

Az iskolarádió szerkesztőségének tanári felelősei: Simon Erzsébet

Sziládi Krisztina

 

A közösségi szolgálat szervezésének szabályai

 

 1. jan. 1-től az érettségi megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

 

Közösségi szolgálat megkezdésének időpontja: 9. évfolyam szeptember 1.

befejezésének időpontja 12. évfolyam január 31.

 

Kapcsolattartásért felelős igazgatóhelyettes: Horváth Anita.

 

A közösségi szolgálat dokumentálása az osztályfőnökök feladata.

 

 


 

Versenyekre történő felkészítés és ütemterv

 

Tanulmányi versenyek

 • Az iskola tanulói részt vesznek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV), az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyeken (OÁTV), a „Szép Magyar Beszéd” versenyen (5-8. évf.) és (9-12. évf.), az „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati versenyen.
 • A versenyekre történő jelentkezés ideje: szeptember hónapban
 • A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett versenyeken is indulnak tanulóink.
 • Rendszeresen részt veszünk az alábbi versenyeken:

Matematika tantárgyból             Felelős: Diósi Katalin

 • Zrínyi Ilona Matematika Verseny
 • Arany Dániel Matematika Verseny
 • Kenguru Matematika Verseny
 • Kalmár László Matematika Verseny
 • Curie Matematika Verseny
 • Peák István Matematika Verseny
 • Arany János Matematika Verseny
 • Dürer Matematika Verseny
 • KÖMAL Matematika Verseny

Fizika tantárgyból:                     Felelős: Diósi Katalin

 • Mikola Sándor Fizika Verseny
 • Öveges József Fizika Verseny

Informatika tantárgyból:                        Felelős: Diósi Katalin

 • Gábor Dénes Országos Számítástechnikai Emlékverseny
 • Logo Számítástechnikai Verseny
 • Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny
 • Informatika Verseny AJTP /Kaposvár/

Természettudományos tantárgyakból:               Felelős: Diósi Katalin

 • Hevesy György Országos Kémia Verseny
 • Herman Ottó Országos Biológia Verseny
 • Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny
 • Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny
 • Környezetvédelmi Verseny AJTP

 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból:             Felelős: Pásztor Sándorné

 • Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
 • Implom József Helyesírási Verseny
 • „Aranytoll” Helyesírási Verseny
 • Bendegúz Nyelv-Ész Verseny
 • Széchenyi István Retorika Verseny
 • Ordass Lajos Retorika Verseny
 • Eötvös József Országos Szónokverseny
 • Arany János Irodalmi Verseny
 • Aurél-napi Szavalóverseny
 • Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei:
 • „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára
 • „Szép Magyar Beszéd” verseny középfokú intézményekben tanulók számára
 • „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
 • Péchy Blanka Emlékverseny

Könyvtár:                                   Felelős: Diósi Katalin, Mészáros Katalin

 • Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny

Történelem:                                Felelős: Pásztor Sándorné

 • Balassagyarmati Pantheon Helytörténeti Verseny

Idegen nyelvek:              Felelős: Kajtorné Hollósi Erzsébet

 • Mentors Idegen Nyelvi Verseny
 • Idegennyelvi Verseny AJTP /Pápa/

 

 

Művészeti Versenyek                     Felelős: Pásztor Sándorné

 • Tiszán innen, Dunán túl Népdaléneklési Verseny
 • Iskolai kórusok versenye
 • Pécsi Művészeti Fesztivál
 • Tömörkény István Alkotói Pályázat
 • Megyei Rajzverseny

 

 

 

Sportversenyek                               Felelős: Lavaj Andrea

 • Ipoly Kupa (az Ipolysági Magyar Tanításinyelvű Gimnáziummal testvériskolai kapcsolat)
 • „Gymnasion” Sporttalálkozó /Bonyhád, AJTP/
 • Diákolimpia

 

 

 

 

 

Táborok, találkozók                              Felelős: Pásztor Sándorné

 • Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Parlament
 • Beszélni nehéz! körök országos találkozója
 • Anyanyelvi Ifjúsági Tábor
 • Anyanyelvi versenyek előkészítő tábora
 • Nyári tábor Felelős: Jancsóné Zorván Zita
 • Idegen nyelvi tábor Felelős:Tóthné Kócsák Edit

 

 

Kiemelt feladatok

 

 

Kapcsolattartási folyamatok szervezése

 • szülőkkel (e-napló, szülői értekezletek formái, Szülők Akadémiája
 • társintézményekkel (e-napló vezetése a kollégiummal, általános iskolákkal – beiskolázás, KLIK-kel)
 • kollégákkal (szakmai fórumok, nyílt napok, kirándulási programok)
 • diákokkal (DÖK, témanap (francia))

 

 

Az értékelés feladatkörei

 • intézményi önértékelés kidolgozása
 • pedagógus értékelés,
 • tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés

 

Környezetvédelem

A Balassi Tehetségműhely hatékony működtetése