Tantestület

 

2016-2017. tanév

 

 


Név Beosztás / cím Szak Végzettség
Dr. Fényes-Bók Szilvia igazgató magyar nyelv és irodalom drámapedagógiai mentor-tanár
tankönyv, taneszköz szakértő tevékenység
szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
egyetem
Scan0018 Horváth Anita nevelési igazgatóhelyettes  magyar nyelv és irodalom,mozgóképkultúra és médiaismeret, szakvizsgázott pedagógus,pedagógusminősítési szakértő,
mesterpedagógus
egyetem

Harsányi János

általános igazgatóhelyettes, ECDL vizsgabiztos

matematika- fizika-informatika
szakvizsgázott pedagógus: matematikai tudás értékelése szakterületen
innovátor profilú mesterpedagógus

egyetem
Ádám Klára 11.a osztály osztályfőnöke magyar nyelv és irodalom egyetem
 

Balázs Péter

12.c osztály osztályfőnöke

fizika

egyetem

Borenszkiné Imre Éva

tanár

 közoktatás-vezető, szervezet- és minőségfejlesztési, tanügyigazgatási szakértő
pedagógusminősítési szakértő, mesterpedagógus
egyetem

Brezanóczy István

ECL nyelvvizsgahely vizsgáztató tanára

angol nyelv-orosz nyelv

egyetem

Csábiné Gerbely Mária

10.a osztály osztályfőnöke,
közalkalmazotti tanács elnöke

matematika – technika

egyetem

Dienes Katalin

tanár

német nyelv

egyetem

Diósi Katalin

8.a osztály osztályfőnöke,
ECDL vizsgabiztos, reál munkaközösség vezetője

matematika – fizika – informatika

egyetem

Gaálné Versényi Judit

tanár, UNESCO kapcsolattartó

magyar nyelv és irodalom – francia nyelv

egyetem
 Hauselné Bogdán Valéria  tanár   földrajz – angol nyelv – orosz nyelv egyetem
  Heffterné Gáspár Lilla 9/AJTP osztály osztályfőnöke,
gyermek – és ifjúságvédelmi felelős, IPR koordinátor, tanár
matematika – rajz és vizuális kultúra
mozgókép- és médiaismeret tanári mesterszak, inkluzív nevelés tanára, szakvizsgázott pedagógus
egyetem

Hegedûs Csaba

9.a osztály osztályfőnöke, mérésmetodikus

matematika – fizika;
pedagógiai értékelési szakértői szakvizsga

egyetem
Hodossyné Bereczk Erna 11.c osztályfőnöke matematika-fizika;
tehetségfejlesztői szakértő szakvizsga, közoktatás-vezető szakirányú szakvizsga
egyetem
 

Horváthné Varga Ildikó

10.b osztály osztályfőnöke

testnevelés- gyógytestnevelés – informatika

egyetem
 Hreskó József

tanár

 biológia – kémia egyetem

Hugyecz Tiborné

5.a osztály osztályfőnöke,

tanár

matematika-informatika

szakvizsgázott pedagógus

egyetem

Jancsóné Zorván Zita

12.a osztály osztályfőnöke,
osztályfőnöki munkaközösség vezetője,
ECL nyelvvizsgahely vizsgáztató tanára

történelem – német nyelv – földrajz

egyetem
Jávorné Barsi Boglárka

tanár

angol nyelv

Kajtorné Hollósi Erzsébet

9.c osztály osztályfőnöke,tanár,
idegen nyelvi munkaközösség  vezetője
ECL nyelvvizsgahely koordinátora, vizsgáztató tanára

angol nyelv – magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv

egyetem
Koplányi Zoltánné 9.d osztály osztályfőnöke, matematika-fizika-kémia egyetem
  Lavaj Andrea 10.c osztály osztályfőnöke testnevelés – gyógytestnevelés egyetem
Mészáros Adrienn

11.b osztályfőnöke
ECL nyelvvizsgahely vizsgáztató tanára

német nyelv

egyetem

Mészáros Katalin

iskolai könyvtáros

 könyvtár, pedagógus szakvizsga főiskola

Pásztor Sándorné

humán munkaközösség vezetője
“Beszélni nehéz”-kör vezetője

magyar nyelv és irodalom – ének-zene

egyetem
  Pénzes Attila tanár, AJTP felelős földrajz – történelem, szertárőr egyetem

Ruga Ilona

tanár

történelem-orosz nyelv
társadalom – és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanári szakvizsga

egyetem
 

Simon Erzsébet

tanár

német nyelv

szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető

egyetem
Széles Zoltán 6.a osztály osztályfőnöke,

tanár

testnevelés főiskola
  Sziládi Krisztina 12.d osztály osztályfőnöke,tanár francia nyelv – olasz nyelv egyetem

Szlezákné Dóbiás Melinda

9.b osztály osztályfőnöke,tanár

biológia – földrajz

egyetem
Szokolócziné Gál Beáta 7.a osztályfőnöke biológia-kémia egyetem
Tihanyi Róbert tanár testnevelés főiskola
Tóthné Kócsák Edit tanár magyar nyelv és irodalom

Török Tünde

tanár

angol nyelv

egyetem

Trenyik Jánosné

12.b osztály osztályfőnöke, ECDL vizsgabiztos

informatika

egyetem

Vidomusz Béláné

tanár

történelem

egyetem

 

Óraadó, részfoglalkozású

Név Szak Végzettség
Cserhátiné Molnár Judit informatika
Imre Éva angol nyelv
Jancsó Péterné magyar nyelv és irodalom
Lévárdi Beáta Andrea ének-zene
Oláhné Csercsics Ivett tánc és dráma
Zábrádi Zsuzsanna angol nyelv

Tartósan távol

Név Szak Végzettség
Dudás Katalin angol nyelv egyetem
Együd Enikő német nyelv -olasz nyelv
Horváthné Sajgó Csilla angol nyelv
 Istvanovszi Róbertné

Istvanovszki Róbertné

matematika-fizika egyetem

Várkonyi-Kanyó Rita

német nyelv

egyetem

 

A református egyház jogi személye és egyházi képviselője, címe:
Molnárné Tóth Erzsébet, Balassagyarmat, Ady Endre utca 19.

A katolikus egyház jogi személye, címe:
Dr. Csiba Tibor, Bosco Szt. János Szalézi Plébánia, Kossuth út 41.

A katolikus egyház képviselője:
Sokcsevits László