Útravaló Ösztöndíjprogram

Út a tudományhoz alprogram

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 2013/2014. tanévre nyílt pályázatot hirdet az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjában való részvételre, amelyen gimnáziumunk egy lelkes csapata is indult. A 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása: a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók természettudományi és műszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással.

A kutatási program címe: Új programnyelvek elsajátíthatóságának és korszerű oktatási módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata a középiskolai informatika oktatásában.


A 2012/2013. tanévre kiírt Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramban való részvételre pályáztunk. A 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása: a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók természettudományi és műszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással.

A kutatási programunk címe: MaT(T)eKra fel!-Online matematika diákszemmel, amelynek weboldalát a címre kattintva lehet elérni.

MatT(T)eKra fel! szól pályázatunk címe, mely utalás egyrészt a hazai és nemzetközi elvárásokra (növelni a természettudományos végzettségűek számát), másrészt utalás az ehhez lehetőségként megragadható internetre (fel a netre matekozni). Ahhoz, hogy az elvárásoknak megfeleljünk, közelebb kell hozni a tanulókhoz a matematikát, több sikerélményhez kell juttatni őket. Ennek egyik lehetőségeként az általuk sokat használt számítógép és internet adódik.

Öt diák vett részt a kutatásban. Mindenki minden területtel foglalkozott, de egy-egy tanuló felelt a matematika egy-egy ágáért:

1. Halmazok, kombinatorika, gráfok Szarvas Dóra
2. Számelmélet, algebra Tóth Ádám Bars
3. Geometria Sipos Imre Zoltán
4. Analízis Kovács Annamária
5. Valószínűségszámítás, statisztika Velkey Géza

Mentoruk Hegedűs Csaba, iskolánk matematika-fizika szakos tanára volt.

Kutatásunk első részében olyan magyar és idegen nyelvű honlapokat kerestek majd vizsgáltak a tanulók, melyeken online lehetett gyakorolni a matematikát.

A következtetések levonása után kezdődött a második rész, melyben minden tanuló egy-egy területről állított össze feladatsorokat a szakirodalom, tankönyvek, feladatgyűjtemények tanulmányozása közben.

Ezután egy honlapot készítettek el a diákok, melyen elméleti áttekintés és oktató videók mellett feladatsorok is találhatók. Ezeket online lehet megoldani és a gép azonnal kiértékeli az eredményeket, azaz rögtön visszajelzést is kapnak a gyakorlás eme formáját választók.

Zárásként egy kérdőívet készítettek a diákok, majd bemutatták az oldalt iskolánk 5 osztályának. Akik a kérdőív kitöltésével értékelték a látottakat. A kiértékelés során kapott információkat felhasználva finomításokra került sor.

A kutatáshoz az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központjának Matematikai és programozási szakcsoportja nyújtott segítséget és szakmai kontrollt.